Batteriteknologi (ENE220)

Kurset vil fokusere på det grunnleggende knyttet til design og bruk av materialer, celler og større systemer knyttet til ulike moderne batteriteknologier.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

ENE220

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet vil fokusere på det grunnleggende knyttet til design og bruk av materialer, celler og større systemer knyttet til ulike moderne batteriteknologier.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette kurset vil du

  • Forstå forskjellige battericelletyper og deres historiske utvikling,
  • Beskriv komponentene og arkitekturen til batterier på forskjellige lengdeskalaer,
  • Forstå termodynamikken og kinetikken til de underliggende prosessene under lagring og bruk i forskjellige lengdeskalaer,
  • Ha kunnskap om relevante måle- og modelleringsmetoder for å bestemme de viktigste batteriparametrene som er relevante for ytelse og levetid,
  • Ha en oversikt over hvordan denne teknologien er koblet til andre former for energilagring, bærekraft, digitalisering og automatisering.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer

Eksamen avholdes med penn og papir.

Fagperson(er)

Instituttleder:

Øystein Arild

Arbeidsformer

Ukeprogram: 4 timer forelesninger, 1 time leksediskusjon, 1 time gruppearbeid

Åpent for

Batteri- og energiteknologi - bachelor i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto