Hopp til hovedinnhold

Kvantemekanikk FYS320

Emnet gir en introduksjon til kvantemekanikk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

FYS320

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Læringsutbytte
Etter å ha gjennomført kurset skal studentene:
  • Kunne formulere de grunnleggende begrepene i kvantefysikk.
  • Anvende kvantefysikkens lover på enkle problemer.
Innhold
Bølgefunksjoner og Schrödingerligningen. En-dimensjonale systemer (harmonisk oscillator, tunnelering, spredningstilstander). Kvantefysikkens grunnpostulater, (ikke)kommuterende observabler, Heisenberg's uskarphetsrelasjon. Tre-dimensjonale problemer og dreieimpuls. Stige og senkeoperatorer. Atomære og molekylære linjespekter. Matematisk intermezzo (Fouriertransformasjon, lineær algebra, egenverdiproblemer, Dirac notasjon). Spinn. Tidsutviklingen til tilstander. Vekselvirkning med elektromagnetiske felter (Landau-nivåer, spinn resonans, elektromagnetiske overganger). 
Forkunnskapkrav
FYS100 Mekanikk
Anbefalte forkunnskaper
FYS100 Mekanikk, FYS200 Termo- og fluiddynamikk, FYS300 Elektromagnetisme og spesiell relativitetsteori, FYS330 Mikrofysikk, MAT100 Matematiske metoder 1, MAT200 Matematiske metoder 2, MAT210 Reell og kompleks kalkulus, MAT300 Vektoranalyse
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt

Fagperson(er)
Instituttleder: Bjørn Henrik Auestad
Arbeidsformer
6 timer forelesninger og 2 timer regneøvinger.
Åpent for
Matematikk og fysikk - bachelorstudium Matematikk og fysikk, femårig integrert masterstudium i realfag
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til fakultetets gjeldende retningslinjer
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Innføring i kvantemekanikk (BIT370) 5
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto