Hopp til hovedinnhold

Statistisk Fysikk (FYS340)

Emnet skal gi en innføring i statistisk fysikk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

FYS340

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Termodynamikkens første og andre hovedsetning. Perfekt klassisk gas. Perfekt kvantegass. annenkvantisering, mangepartikkeltilstander, tetthetsmatrisen, Fock-rom, Partitionsfunksjon. Fri elektrongass, Fermi-Dirac statistikk, Bose-Einstein statistikk. Kanonisk, Makrokanonisk Ensemble, Faseoverganger, spin-modeller (Ising, Heisenberg).

Merk at eksamen gis på det språket emnet foreleses i.

Læringsutbytte
Etter å ha tatt dette emnet skal studenten:
  • Forstå, og kunne anvende sammenhengen mellom mikro- og makrotilstander for termodynamiske systemer.
  • Ha en god forståelse for klassiske og kvante-statistiske systemer.
  • Kjenne til forskellige termodynamiske fenomener på mikroskopisk nivå, herunder faseoverganger, varmekapasitet, magnetisering, spin-systemer.
  • Kunne utføre detaljerte beregninger for slike systemer. 
Forkunnskapskrav
FYS200 Termo- og fluiddynamikk, STA100 Sannsynlighetsregning og statistikk 1
Anbefalte forkunnskaper
FYS320 Kvantemekanikk, FYS330 Mikrofysikk
Eksamen / vurdering

Muntlig eksamen og presentasjon

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 2/3 30 Minutter Bokstavkarakterer
Presentasjon 1/3 30 Minutter Bokstavkarakterer

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Eero Aleksi Kurkela
Instituttleder: Bjørn Henrik Auestad
Arbeidsformer
6 timer forelesning/øvinger per uke.  Undervisningsspråk: norsk eller engelsk.  
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Statistisk fysikk og faststoffysikk (FYS310_1) 5
Åpent for
Matematikk og fysikk, bachelor Matematikk og fysikk, femårig integrert master
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til fakultetets gjeldende retningslinjer.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto