Hopp til hovedinnhold

Statistisk Fysikk FYS340

Emnet skal gi en innføring i statistisk fysikk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

FYS340

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Læringsutbytte
Etter å ha tatt dette emnet skal studenten:
  • Forstå, og kunne anvende sammenhengen mellom mikro- og makrotilstander for termodynamiske systemer.
  • Ha en god forståelse for klassiske og kvante-statistiske systemer.
  • Kjenne til forskellige termodynamiske fenomener på mikroskopisk nivå, herunder faseoverganger, varmekapasitet, magnetisering, spin-systemer.
  • Kunne utføre detaljerte beregninger for slike systemer. 
Innhold

Termodynamikkens første og andre hovedsetning. Perfekt klassisk gas. Perfekt kvantegass. annenkvantisering, mangepartikkeltilstander, tetthetsmatrisen, Fock-rom, Partitionsfunksjon. Fri elektrongass, Fermi-Dirac statistikk, Bose-Einstein statistikk. Kanonisk, Makrokanonisk Ensemble, Faseoverganger, spin-modeller (Ising, Heisenberg).

Merk at eksamen gis på det språket emnet foreleses i.

Forkunnskapkrav
FYS200 Termo- og fluiddynamikk, STA100 Sannsynlighetsregning og statistikk 1
Anbefalte forkunnskaper
FYS320 Kvantemekanikk, FYS330 Mikrofysikk
Eksamen / vurdering

Muntlig eksamen og presentasjon

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 2/3 30 Minutter A - F
Presentasjon 1/3 30 Minutter A - F

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Alex Bentley Nielsen
Instituttleder: Bjørn Henrik Auestad
Arbeidsformer
6 timer forelesning/øvinger per uke.  Undervisningsspråk: norsk eller engelsk.  
Åpent for
Matematikk og fysikk - bachelorstudium Matematikk og fysikk, femårig integrert masterstudium i realfag
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til fakultetets gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Statistisk fysikk og faststoffysikk (FYS310) 5
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto