Følgepraksis del 2 (LPRA30)

I dette emnet skal studentene gjøre seg skoleerfaringer gjennom observasjon og deltakelse i en lærers arbeidsdag på ungdomstrinnet eller videregående skole. Studentene skal få kunnskap om for eksempel undervisningsmetoder, elevoppgaver, læremidler, læringsmål og vurdering. De skal planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i samarbeid med andre og alene.

Emnet består av en praksisperiode på 10 dager i vårsemesteret i andre studieår.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

LPRA30

Versjon

1

Vekting (stp)

0

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter praksisperioden i vårsemesteret skal studentene

  • ha kjennskap til klasseledelse og elevers læringsmiljø
  • ha kunnskap om arbeid med læreplanen(e) i fag(ene) og ha innsikt i arbeidet med planverket
  • ha innsikt i vurdering av elevbesvarelser

Ferdighet

Etter praksisperioden i vårsemesteret skal studentene

  • sammen med andre kunne planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning
  • kunne samhandle med elever og kolleger

Generell kompetanse

Etter praksisperioden i vårsemesteret skal studentene

  • kunne reflektere over fag, undervisning og elevenes læring i lys av aktuelle læreplaner
  • kritisk kunne vurdere egen og andres praksis
  • kunne bygge gode relasjoner og kommunisere godt med elever og kolleger
  • ha innsikt i egen utvikling som lærer og kan vurdere egen lærerkompetanse og eget læringsbehov

Forkunnskapskrav

LPRA20 Følgepraksis del 1

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 1/1 2 Uker Bestått/ Ikke bestått

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det er krav om 100 prosent tilstedeværelse i praksis for å få bestått.

Praksisperioden inkluderer gjennomføring og etterarbeid på campus. Alle de obligatoriske komponentene i emnet må være godkjent.

Fagperson(er)

Praksiskoordinator:

Lene Båkind Sollie

Praksiskoordinator:

Kristin Henanger Haugen

Studiekoordinator:

Anne Marie Nygaard

Emneansvarlig:

Ketil Knutsen

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto