Hopp til hovedinnhold

Matematiske metoder 1 MAT100

Komplekse tall. Innføring i grunnleggende emner i reell analyse: grenser, kontinuitet, derivasjon, integrasjon og differensiallikninger.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MAT100

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold
Komplekse tall. Innføring i grunnleggende emne i reell analyse: grenser, kontinuitet, derivasjon, integrasjon og differensiallikninger.
Læringsutbytte
Etter å ha tatt dette emnet skal studenten:
  • Kunne regne med komplekse tall på kartesisk og eksponentiell form, og bruke de Moivres teorem.
  • Kjenne grensebegrepet for reelle funksjoner, og kunne definere kontinuitet, deriverbarhet og integrasjon ved grensebegrepet.
  • Kunne derivere alle elementære funksjoner, og bruke den deriverte til å beskrive funksjonen, spesielt bestemme dens ekstremalpunkter.
  • Kunne bruke Leibniz-notasjon til å løse problemer om koblede rater.
  • Kunne antiderivere ved teknikkene substitusjon, delvis integrasjon, delbrøksoppspalting og inverse trigonometriske substitusjoner.
  • Kunne finne arealer, lengder og volum ved integrasjon.
  • Kunne løse 1. ordens lineære og separable differensiallikninger, 2. ordens lineære differensiallikninger med konstante koeffisienter, også inhomogene, samt bruke disse i anvendelser.
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 5 Timer Bokstavkarakterer Matematisk formelsamling (Rottmann)Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Tre obligatoriske innleveringer
Tre obligatoriske innleveringer må være bestått før studenten kan gå opp til eksamen.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Sigbjørn Hervik
Instituttleder: Bjørn Henrik Auestad
Arbeidsformer
6 timer forelesning;  2 timer regneøvelser og 3 obligatoriske innleveringer. Obligatoriske arbeidskrav (som innlevering, laboratorieoppgaver, prosjektoppgaver og lignende) skal være godkjent av faglærer innen 3 uker før eksamensdato.
Åpent for
Biologisk kjemi - bioteknologi, bachelor i realfag Byggingeniør, bachelor i ingeniørfag Datateknologi, bachelor i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign, bachelor i ingeniørfag Kjemi og miljø, bachelor i ingeniørfag Maskiningeniør, bachelor i ingeniørfag Matematikk og fysikk, bachelor Geovitenskap, bachelor i ingeniørfag Petroleumsteknologi, bachelor i ingeniørfag Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Byplanlegging, master i teknologi/siv.ing., femårig Miljøteknologi, master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi, master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi, master i teknologi/siv.ing., femårig Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing. Konstruksjons- og maskinteknikk, master i teknologi/siv.ing., femårig Matematikk og fysikk, femårig integrert master Marin- og undervannsteknologi, master i teknologi/siv.ing., femårig Offshore Technology - Master's Degree Programme Petroleumsteknologi, master i teknologi/siv.ing. Petroleumsteknologi, master i teknologi, femårig Teknisk samfunnssikkerhet, master i teknologi/siv.ing. Matematikk, årsstudium
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Matematisk analyse (ØK0025) 3
Matematiske metoder 1 (TE0549) 9
Matematiske metoder 1 (TE0549) 9
Matematisk analyse (BØK135) 5
Matematikk for økonomer (BØK135) 5
Matematikk for økonomi og samfunnsfag (BØK135) 5
Matematiske metoder 1 (ÅMA100) 10
Matematiske metoder 2 (TE0561) 5
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto