Hopp til hovedinnhold

Abstrakt Algebra MAT250

Introduksjon til den aksiomatiske oppbygningen av algebraiske objekter som grupper, ringer og kropper, med anvendelser på kongruensregning og symmetrier av geometriske figurer.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MAT250

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Læringsutbytte
Etter å ha tatt dette emnet skal studenten:
  • Kunne gjengi og eksemplifisere aksiomene og elementære egenskaper for en abstrakt gruppe, ring og kropp.
  • Kunne gjengi og eksemplifisere definisjoner av sentrale algebraiske begreper som undergruppe, kvotientgruppe, ideal, kvotientring og homomorfi.
  • Kunne redegjøre for og anvende begrepene endelig og endelig generert gruppe.
  • Kunne identifisere undergrupper, restklasser og kvotientgrupper i håndterlige eksempler.
  • Kunne identifisere idealer og kvotientringer i håndterlige eksempler.
  • Kunne gjennomføre og formidle resonnementer om abstrakte algebraiske objekter.
Innhold
Grupper, ringer og kropper; undergrupper og idealer; kvotientgrupper og kvotientringer, homomorfier. Eksempler og anvendelser.
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
MAT120 Diskret matematikk
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F Enkel kalkulator

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Eirik Eik Svanes
Instituttleder: Bjørn Henrik Auestad
Arbeidsformer
4 timer forelesning, 2 timer regneøvelser og hjemmearbeid.
Åpent for
Automatisering og elektronikkdesign, y-vei, bachelor i ingeniørfag Matematikk og fysikk - bachelorstudium Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Matematikk og fysikk, femårig integrert masterstudium i realfag
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
() 16
Grupper og symmetri (ÅMA230) 6
Grupper og symmetri (MAT230) 6
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto