Hopp til hovedinnhold

Materialteknologi MSK200

Ved endt kurs skal studentene ha grunnleggende forståelse av materialers mekaniske egenskaper og hvordan bestemmes av materialets struktur. Analyser og beregninger ut i fra krystallstruktur, spenning-tøyningskurver og bruddmekaniske data. Forstå enkle fasediagrammer, spesielt Fe-C diagrammet. Kunne forklare de vanligste mikrostrukturene i legeringer. Forstå bruk av TTT og CCT diagrammer.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MSK200

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Læringsutbytte
Ved endt kurs skal studentene:
  • Ha grunnleggende forståelse av materialers mekaniske egenskaper og hvordan disse påvirkes av makro og mikro mekanismer.
  • Analyser og beregninger ut i fra krystallstruktur, spenning-tøyningskurver og bruddmekaniske data.
  • Forstå enkle fasediagrammer, spesielt Fe-C diagrammet.
  • Kunne forklare de vanligste mikrostrukturene i stål. Forstå bruk av TTT og CCT diagrammer.
Innhold
Sentrale emner er bindingsteori, krystallografi, mikrostruktur og defekter. Materialers respons på strekkbelastning, elastisk og plastisk oppførsel. Styrkemekanismer. Diffusjon. Rekrystallisasjon og kornvekst. Introduksjon til bruddmekanikk og utmatting. Fasediagrammer: isomorfe, eutektiske og Fe-C diagrammet. Omvandlinger i stål. Kimdanning og vekst. Kinetikk og TTT-diagrammer. Utfellingsherding. Mikrostruktur og mekaniske egenskaper av stål.
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
FYS100 Mekanikk, MAT100 Matematiske metoder 1
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F Godkjent kalkulator.

Det er en 4 timers skriftlig eksamen som teller 100% av karakter

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Laboratorieøving 1, Laboratorieøving 2
Godkjent deltakelse og godkjent rapport for begge laboratorieøvinger kreves for å gå opp til eksamen. Det er kun bestått/ikke bestått på laboratorieøvingene
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Vidar Folke Hansen
Ansvarlig laboratorieøvelser: Mats Ingdal
Ansvarlig laboratorieøvelser: Mona Wetrhus Minde
Ansvarlig laboratorieøvelser: Wakshum Mekonnen Tucho
Ansvarlig laboratorieøvelser: Jan-Tore Jakobsen
Ansvarlig laboratorieøvelser: Johan Andreas Håland Thorkaas
Emneansvarlig: Vidar Folke Hansen
Instituttleder: Tor Henning Hemmingsen
Arbeidsformer
Seks timer forelesning og øvinger per uke. Undervisningsspråket er norsk. To obligatoriske laboratorieøvinger. Det kreves godkjent deltagelse i, og rapport fra, laboratorieoppgavene for å gå opp til eksamen.
Åpent for
Bachelor i ingeniørfag, maskin og petroleumsteknologi på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet.
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Materialmekanikk 1 (BIM280) 5
Materialmekanikk (BIM120) 8
Materialteknologi (BIM160) 2
Materialmekanikk (MSK205) 5
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto