Hopp til hovedinnhold

Elementmetoder, grunnkurs MSK250

Sentrale temaer: En oversikt over elementmetoden-Matematisk bakgrunn-Lineært fjærelement-Stavelement-Fagverk-Bjelker-Rammer-Prinsippet om minimum potensiell energy for 1-D elementer-Elastisitetslikninger for 2-D og 3-D modeller-Prinsippet om minimum potensiell energy for 2-D og 3-D elementer-Elementanalyse for varmeledning. Modellering og analyse ved hjelp av dataprogrammer (MATLAB, CALFEM og ANSYS)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MSK250

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Læringsutbytte
Etter å ha gjennomgått kurset skal studenten ha tilstrekkelig kunnskap og grunnleggende forståelse av elementmetoder. Studenten skal kunne definere enkle problemer for fagverk, rammer og todimensjonale elementer. Studenten får ferdigheter i løsning av maskintekniske problemer ved bruken av dataprogrammer i elementmetoden.
Innhold
Hovedtemaer omfatter:  An Overview of the Finite Element Method- Mathematical Background- Linear Spring Elements-Bar Elements- Trusses- Beams- Frames- The principle of Minimum Potential Energy for 1-D Elements- Elasticity equations for 2-D and 3-D solids- The principle of Minimum Potential Energy for 2-D and 3-D elements- Finite Element modelling of Heat Transfer
Forkunnskapskrav
BYG140 Konstruksjonsmekanikk 1
Anbefalte forkunnskaper
FYS100 Mekanikk, MAT200 Matematiske metoder 2
Eksamen / vurdering

Skriftlig eksamen og prosjektarbeid

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 7/10 4 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator
Prosjektarbeid 3/10 Bokstavkarakterer

Både prosjektarbeid og skriftlig eksamen må være bestått for at emnet i sin helhet kan bestås.Det arrangeres ikke ny eller utsatt eksamen for prosjektarbeidet. Dersom en student ikke består prosjektarbeidet, må hun/han ta denne delen på nytt neste gang emnet undervises.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske øvinger

For å få adgang til eksamen i emnet må 6 av totalt 7 obligatoriske øvinger være godkjent.

Obligatorisk undervisningsaktivitet som må være gjennomført og godkjent før tilgang på laboratorium kan gis: Elektronisk HMS-kurs

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Dimitrios Pavlou
Ansvarlig laboratorieøvelser: Adugna Deressa Akessa
Instituttleder: Tor Henning Hemmingsen
Arbeidsformer
4 timer forelesning pr uke. 2 timer regneøvinger og prosjektarbeid i 4 uker med veileding i 2 timer per uke. Obligatorisk innlevering av regneøvinger. Prosjektarbeidet utføres i grupper og karaktersettes.
Åpent for
Bachelor i ingeniørfag, maskin og bygg (konstruksjonsteknikk) på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet.
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Elementmetoder (BIM140) 5
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto