Hopp til hovedinnhold

Produksjon og tilvirkningsteknikker MSK260

Introduksjon til produksjon / produksjonsteknikk, Statistisk prosesskontroll (SPC) og statistisk kvalitetskontroll (SQC) -metoder, Lean-produksjon og Six Sigma, metrologi, Subtraktiv produksjon [CAM, CAPP, GT, CNC-programmering - OKUMA og MAZATROL], Additive layer manufacturing (grunnleggende 3D-printing og sveising av metall),  produksjons- og produksjonslinjer/monteringssystemer og linjer, Robotiske applikasjoner i produksjons- og fabrikasjonssystemer.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MSK260

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Læringsutbytte
Etter å ha fullført dette emnet, skal studenten kunne lære:
  • Statistiske prosesser og kvalitetskontrollteknikker
  • Subtraktiv produksjonsteknikk (Dreiebenk og fresing)
  • Datastøttet produksjon (CNC-programmering 'ISO and conversational', GT and CAPP)
  • Metrologi (bruk av koordinatmålemaskiner CMM og andre grunnleggende målingsteknikker)
  • Additive Layer Manufacturing (metall 3D-printing og mikrosveising) og sveisekvalitet løser
  • Lean Manufacturing prinsipper
  • Produksjons- og produksjonslinjeanalyse
  • Roboter i produksjons- og fabrikasjonssystemer
Innhold
Introduksjon til produksjon / produksjonsteknikk, statistisk prosesskontroll (SPC) og statistisk kvalitetskontroll (SQC) -metoder, lean-produksjon og Six Sigma, Metrology [teoretiske og praktiske aspekter ved ingeniørmåling ved bruk av koordinatmålingsmaskiner (CMM)], subtraktiv produksjon [Metal skjæreprinsipper, skjæreverktøy og operasjoner, maskinering av økonomi, datastøttet produksjon (CAM) [Group Technology (GT) og datamaskinstøttet prosessplanlegging (CAPP)] og Computer Numerical Control (CNC): ISO-programmering og samtaleprogrammering (OKUMA og MAZATROL) ], additive manufacturing (metal 3D-Printing og grunnleggende sveising),  Produksjons- og produksjonslinjer og linjebalansering, Roboter i produksjons- og fabrikasjonssystemer.
Forkunnskapkrav
MSK210 Maskinkonstruksjon, STA100 Sannsynlighetsregning og statistikk 1
Anbefalte forkunnskaper
MSK210 Maskinkonstruksjon
Grunnleggende kurs i statistikk og sannsynlighetsregning og maskinelementer
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F Bestemt enkel kalkulator

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
8 av 10 regneøvinger, 3 laboratorieøvinger, En verkstedøving
For å ta eksamen: 8 av 10 av de obligatoriske oppgavene, må en integrert laboratorieøving [Additive Manufacturing / metall 3D-utskrift, CNC-dreiebenk og fresing / subtraktiv produksjon, målinger med koordinatmålemaskin (CMM)] må være godkjent. Programmeringsklasse for robotikk.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Chandima Ratnayake Ratnayake Mudiyanselage
Faglærer: Arvind Keprate
Ansvarlig laboratorieøvelser: Jørgen Grønsund
Ansvarlig laboratorieøvelser: Emil Surnevik Kristiansen
Emneansvarlig: Chandima Ratnayake Ratnayake Mudiyanselage
Instituttleder: Tor Henning Hemmingsen
Arbeidsformer
Forelesninger 4 t/uke, regneøvinger 2t/uke. Obligatorisk innlevering av regneøvinger. 1 integrert obligatoriske laboratorieøvinger [additiv produksjon (metal 3D printing) og CNC subtraktiv produksjon, og CMM målinger]. Programmeringsklasse for robotikk.
Åpent for
Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Produksjonsteknikk (BIM320) 10
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto