Additiv og subtraktiv produksjonsteknologi (MSK260)

Introduksjon til additiv og subtraktiv produksjonsteknologi, subtraktiv produksjon, additiv produksjonsteknologi, metrologi, Statistisk prosesskontroll og statistisk kvalitetskontroll-metoder, Lean-produksjon og Six Sigma, produksjonslinjer/monteringssystemer og linjer, Robotiske applikasjoner i produksjons- og fabrikasjonssystemer.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MSK260

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

NB! Dette er et valgemne og dersom det er færre enn 10 studenter oppmeldt pr. 20. august for høstsemesteret, kan dette medføre at emnet ikke tilbys.

Introduksjon til Additiv og subtraktiv produksjonsteknologi, subtraktiv produksjon [Metal skjæreprinsipper, skjæreverktøy og operasjoner, maskinering av økonomi, datastøttet produksjon (CAM) og Computer Numerical Control (CNC): ISO-programmering og samtaleprogrammering (OKUMA og MAZATROL) ], Additiv produksjonsteknologi (metalladitiv produksjon og grunnleggende sveising), Metrology [teoretiske og praktiske aspekter ved ingeniørmåling ved bruk av koordinatmålingsmaskiner (CMM)], statistisk prosesskontroll (SPC) og statistisk kvalitetskontroll (SQC) -metoder, lean-produksjon og Six Sigma, produksjonslinjer og linjebalansering, Roboter i produksjons- og fabrikasjonssystemer.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet, skal studenten kunne lære:

  • Statistiske prosesser og kvalitetskontrollteknikker
  • Subtraktiv produksjonsteknikk (Dreiebenk og fresing)
  • Datastøttet produksjon (CNC-programmering 'ISO and conversational programmering)
  • Metrologi (bruk av koordinatmålemaskiner CMM og andre grunnleggende målingsteknikker)
  • Additive Layer Manufacturing (metall 3D-printing og mikrosveising) og sveisekvalitet løser
  • Lean Manufacturing prinsipper
  • Produksjonslinjeanalyse
  • Roboter i produksjons- og fabrikasjonssystemer

Forkunnskapskrav

STA100 Sannsynlighetsregning og statistikk 1

Anbefalte forkunnskaper

MSK210 Maskinkonstruksjon

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Bestemt enkel kalkulator

Skriftlig eksamen med penn og papir.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

8 av 10 regneøvinger, 3 laboratorieøvinger, En verkstedøving
For å ta eksamen må 8 av 10 av de obligatoriske oppgavene og en integrert laboratorieøving [Additive Manufacturing / metall 3D-utskrift, CNC-dreiebenk og fresing / subtraktiv produksjon, målinger med koordinatmålemaskin (CMM)] være godkjent. Programmeringsklasse for robotikk.

Fagperson(er)

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Jan-Tore Jakobsen

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Emil Mannes Surnevik

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Arbeidsformer

Forelesninger 4 t/uke, regneøvinger 2t/uke. Obligatorisk innlevering av regneøvinger. 1 integrert obligatorisk laboratorieøving [additiv produksjon (metal 3D printing) og CNC subtraktiv produksjon, og CMM målinger], Sveiselab klasse, Programmeringsklasse for sveiserobotikk.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Produksjonsteknikk (BIM320_1) 10

Åpent for

Maskin, y-vei - bachelor i ingeniørfag Maskin - bachelor i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto