Elektronmikroskopi (MSK510)

Emnet gir innføring i teori og bruk av skanning elektronmikroskop og transmisjonselektronmikroskop.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MSK510

Versjon

1

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet gir en innføring i teori og praktisk anvendelse av transmisjonselektronmikroskop (TEM) og scanning elektronmikroskopp (SEM) for karakterisering av materialers struktur. Kontrast, billeddannelse og ulike diffraksjonsteknikker blir behandlet. Likeledes teori og anvending av EDS-analyse.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt emnet skal studentene:

  • kjenne til prinsippene for oppbygningen av elektronmikroskop, TEM og SEM
  • kjenne til linsefeil og linseoptikk
  • kjenne til signalene fra vekselvirkninger mellom innkommende elektron og et materiale
  • forstå hvordan ulike signaler kan anvendes for å få informasjon om et materiale
  • kjenne til grunnleggende tolkning av eksperimentelle data fra SEM og TEM
  • kunne vurdere om TEM eller SEM kan anvendes for et gitt materialproblem

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/1 30 Minutter Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Muntlig eksamen er individuell

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Deltagelse på laboratoriet
3 lab-rapporter skal være godkjent for å få tilgang til eksamen. Lab-rapportene evalueres kun med godkjent/ikke godkjent. Rapportene og muntlig eksamen kan leveres på norsk eller engelsk ut ifra studentenes eget ønske.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Vidar Folke Hansen

Laboratorieingeniør:

Espen Undheim

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Wakshum Mekonnen Tucho

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Arbeidsformer

2 forelesninger hver uke i tillegg til laboratoriearbeid som blir holdt etter avtale. Obligatorisk deltagelse på laboratoriet.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Elektronmikroskopi (MOA130_1) 5

Åpent for

Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing.
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto