Medisinsk utstyr (MTE200)

Emnet gir en innføring i ulike typer medisinsk utstyr som brukes til diagnostisering og behandling.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MTE200

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Emnet gir en innføring i ulike typer medisinsk utstyr som brukes til diagnostisering og behandling. Det legges vekt på utstyrets prinsipielle virkemåte og funksjon.

Læringsutbytte

Forstå betydningen av de bioelektriske signalene som finnes i kroppen.

Forstå prinsippet bak og kjenne til det medisinske utstyret for:

 • måling av trykk og strømning i sirkulasjonsfysiologien
 • spirometri (måling av lungefunksjon)
 • måling av blodgasser og gass i pusteluft
 • defibrillatorer (hjertestartere)
 • respiratorer
 • infusjonspumper
 • pulsoksymetre
 • invasive/ikke-invasive blodtrykksmålere
 • diatermi
 • pacemakere
 • biomedisinsk optikk og lasere
 • ultralyd, blodstrømsmåling med doppler samt terapeutisk bruk

Forstå prinsippene om kliniske avbildningsteknikker:

 • diagnostisk ultralydavbildning
 • røntgenplanradiografi
 • computed tomography (CT)
 • positronemisjonstomografi (PET)
 • magnetisk resonansavbildning (MRI)

Forstå betydningen av bruk av kunstig intelligens i medisinsk utstyr.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

ELE100 Elektroteknikk 1, ELE130 Anvendt matematikk og fysikk i robotprogrammering

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt

Skriftlig eksamen med penn og papir.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger
5 obligatoriske teoriøvinger og 4 laboratorieøvinger skal være godkjent innen de angitte fristene for å få gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Morteza Esmaeili

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Erik Sæland Hafnor

Studieprogramleder:

Tormod Drengstig

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Ståle Freyer

Arbeidsformer

6 timer forelesning og 2 timer regneøvinger pr uke.

Åpent for

Medisinsk teknologi - bachelor i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto