Medisinsk teknologiforvaltning (MTE210)

Emnet gir en innføring i lover, forskrifter og normer innenfor medisinsk teknologiforvaltning.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MTE210

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Innføring i lover, forskrifter og normer innenfor medisinsk teknologiforvaltning med fokus på utstyr, risikoanalyse, pasientsikkerhet, etikk og ansvarsforhold.

Læringsutbytte

  • Forstå roller og ansvar innenfor medisinsk-teknologisk avdeling, og forstå hvordan ingeniører håndterer medisinsk teknisk utstyr. Dette innebærer risikoanalyser og kvalitetsvurderinger.
  • Identifisere risiko knyttet til medisinsk utstyr og pasientrelatert sikkerhet, som for eksempel strålingssikkerhet, pasientdatabehandling og cybersikkerhet.
  • Identifisere forpliktelser og anbefalinger knyttet til etikk, ansvarsforhold og hygiene.
  • Identifisere regelverk knyttet til kunstig intelligens (AI) basert medisinsk utstyr.
  • Ha innsikt i de sikkerhets- og forvaltningsmessige aspektene bak billeddannende utstyr som er basert på røntgenstråling, radioaktiv stråling og ikke-strålingsmodaliteter. Dette inkluderer CT-utstyr (computertomografi), PET-skanner (positronemisjonstomografi) og MR-utstyr (magnetisk resonans).

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt

Skriftlig eksamen med penn og papir.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger
4 obligatorisk teoriøvinger skal være godkjent innen de angitte fristene for å gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Morteza Esmaeili

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Erik Sæland Hafnor

Studieprogramleder:

Tormod Drengstig

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Ståle Freyer

Instituttleder:

Tom Ryen

Arbeidsformer

4 timer forelesning og 4 timer regneøvinger pr uke.

Åpent for

Medisinsk teknologi - bachelor i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto