Hopp til hovedinnhold

Matematikk fagdidaktikk del 1 PPU143

Studentene skal utvikle undervisningskompetanse innen matematikkfaget med hovedfokus på trinn 8-13 i skolen.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

PPU143

Versjon

1

Vekting (Sp)

7.5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold
Emnet inneholder forhold knyttet til profesjonsutøvelsen som lærer i matematikk. Emnet gir studenten grunnlag for å kunne planlegge, gjennomføre, vurdere og reflektere over undervisning i matematikk forankret i forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og teori.
Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt studium skal kandidaten

 • kjenne til og reflektere over innholdet i norske læreplaner
 • ha kunnskap om IKT i matematikkundervisningen, og kunne utnytte digitale og elektroniske ressurser
 • ha innsikt i elevaktive arbeidsformer i matematikk
 • ha kunnskap om ulike elevholdninger til matematikk
 • ha kunnskap om typiske misoppfatninger og faglige utfordringer for enkelte elevgrupper

Ferdigheter

Etter endt studium skal kandidaten

 • kunne analysere læreplaner og utvikle lokale planer som grunnlag for planlegging, gjennomføring og vurdering i undervisningen
 • kunne tilpasse lærestoff og undervisningsformer til ulike elevforutsetninger
 • kunne lede elever i et læringsfelleskap der bruk av varierte arbeidsmetoder fremmer elevens sosiale og faglige utvikling

Generell kompetanse

Etter endt studium skal kandidaten

 • kunne begrunne undervisning med grunnlag i aktuelle læreplaner
 • reflektere over og delta i diskusjoner rundt faglige, fagdidaktiske og fagetiske utfordringer i matematikk
 • ha kunnskap om IKT i matematikkundervisningen, og kunne utnytte digitale og elektroniske ressurser
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell hjemmeoppgave 1/1 Bokstavkarakterer Alle

Omfang på hjemmeoppgaven: 3500 ord +/- 10 %.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Jarle Sæbø
Praksiskoordinator: Kristin Henanger Haugen
Praksiskoordinator: Lene Båkind Sollie
Studiekoordinator: Anja Helen Steinsland
Studiekoordinator: Anne Marie Nygaard
Åpent for
Lektorutdanning for trinn 8-13 Praktisk pedagogisk utdanning - deltid Praktisk pedagogisk utdanning - heltid
Emneevaluering
Kvalitetssystemet på UiS omfatter studentevaluering av alle emnene.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto