Hopp til hovedinnhold

Prosjektemne i Petroleumsgeologi GEO907

I dette emnet får studentene grunnleggende og spesialisert kunnskap i prosjektemnet. Studentene vil oppnå en grunnleggende forståelse for de anvendte metodene og de mange aspektene av databehandling og tolkning. Prosjektemnets tema bestemmes på individuelt grunnlag og er avhengig av doktorgradsstudenten sin spesialisering.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

GEO907

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energiressurser

Læringsutbytte
Etter kurset skal studentene ha grunnleggende og spesialisert kunnskap i prosjektemnet. Studentene skal ha en grunnleggende forståelse for de anvendte metodene og de mange aspektene av databehandling og tolkning. De må forstå og være i stand til å kommunisere den vitenskapelige og / eller industrielle betydningen av prosjektresultatene - på en bredere skala enn selve prosjektemnet.
Innhold

Temaet bestemmes på individuelt grunnlag og er avhengig av doktorgradsstudenten sin spesialisering. Prosjekttemaet kan være et delfelt av ett eller flere av følgende geofaglige disipliner. Også delfelt av geofaglige disipliner, eller disipliner relatert til geologi som ikke er nevnt her er mulig:

Sekvensstratigrafi og avsetningssystemer, strukturgeologi, petrografi og geokjemi inkludert mineralogi og isotopgeokjemi, petroleumsgeofysikk og petrofysikk, tolkning av undergrunnsdata, geostatistikk og beslutningsanalyse, konstruksjon av geomodeller, og georomlige (geospatial) applikasjoner.

Forkunnskapkrav
Mastergrad i geovitenskap eller petroleumsteknologi
Anbefalte forkunnskaper
Fullførte kurs på BSc- eller MSc-nivå som innebærer spesialiseringsverktøy eller emner som er relevante for doktorgradsprosjektet. Alternativt eller i tillegg anbefales førstehåndserfaring med disse verktøyene eller emnene.
Eksamen / vurdering

Mappevurdering med rapport og presentasjon

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Rapport 1/2 Bestått - Ikke bestått
Presentasjon 1/2 Bestått - Ikke bestått

Mappevurdering bestående av rapport og muntlig presentasjonStudenten skal skrive en rapport og gi en muntlig presentasjon på samme tema. I samråd med studenten definerer veileder av doktorgradsstipendiaten temaet i begynnelsen av emnet. Rapporten kan for eksempel være en intern rapport eller et kongressabstract. Følgelig kan den muntlige presentasjonen være offisiell eller uoffisiell (med eller uten publikum). Beslutningen av dette og for lengde og struktur av rapporten og for den muntlige presentasjonen tas av veilederen.Den endelige karakteren vil baseres på kvaliteten på rapporten og på den muntlige presentasjonen. De to delene teller 50% hver av den endelige karakteren. Det er ikke mulig å tar igjen en del av mappe

Fagperson(er)
Faglærer: Wiktor Waldemar Weibull
Emneansvarlig: Alejandro Escalona Varela
Instituttleder: Alejandro Escalona Varela
Arbeidsformer
Studentene skal arbeide med et individuelt geofaglig prosjekt som tematisk er relatert til doktorgrads-emnet.Temaet for prosjektet må være slik at prosjektresultatene kan presenteres I et foredrag
Åpent for
Teknologi og naturvitenskap - doktorgradsprogram
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto