Prosjektemne i petroleumsgeologi (GEO907)

I dette emnet får studentene grunnleggende og spesialisert kunnskap i prosjektemnet. Studenten vil oppnå en grunnleggende forståelse for de anvendte metodene og de mange aspektene av databehandling og tolkning.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

GEO907

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Temaet bestemmes på individuelt grunnlag og er avhengig av doktorgradskandidaten sin spesialisering. Prosjekttemaet kan være et delfelt av ett eller flere av følgende geofaglige disipliner. Også delfelt av geofaglige disipliner, eller disipliner relatert til geologi som ikke er nevnt her er mulig:

Sekvensstratigrafi og avsetningssystemer, strukturgeologi, petrografi og geokjemi inkludert mineralogi og isotopgeokjemi, petroleumsgeofysikk og petrofysikk, tolkning av undergrunnsdata, geostatistikk og beslutningsanalyse, konstruksjon av geomodeller, og georomlige (geospatial) applikasjoner.

Læringsutbytte

Etter emnet skal studenten ha grunnleggende og spesialisert kunnskap i prosjektemnet. Studenten skal ha en grunnleggende forståelse for de anvendte metodene og de mange aspektene av databehandling og tolkning. De må forstå og være i stand til å kommunisere den vitenskapelige og/eller industrielle betydningen av prosjektresultatene - på en bredere skala enn selve prosjektemnet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/1 45 Minutter Bestått/ Ikke bestått Alle

I samråd med studenten definerer veileder av doktorgradskandidaten temaet i begynnelsen av emnet. Følgelig kan den muntlige presentasjonen være offisiell eller uoffisiell (med eller uten publikum).

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Lisa Jean Watson

Arbeidsformer

Studenten skal arbeide med et individuelt geofaglig prosjekt som tematisk er relatert til doktorgradsprosjektet. Temaet for prosjektet må være slik at prosjektresultatene kan presenteres I et foredrag

Åpent for

Teknologi og naturvitenskap - doktorgradsprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto