PhD Prosjektemne i industriell økonomi (IND900)

Kursets innhold tilpasses den enkelte doktorgradskandidats forskningstema. Kurset er et veiledet selvstudium hvor kandidaten sammen med veileder velger artikler og bøker fra forskningsfronten på det aktuelle tema. Teorier og metoder anvendes så på kandidatens forskningstema. Presentasjon på internasjonale fagkonferanser er en integrert del av kurset.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

IND900

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Dette kurset tar for seg tema på høyt faglig nivå i industriell økonomi. Kursets intensjon er å hjelpe doktorgradskandidater til å nå forskningsfronten på sitt tema.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal kandidaten inneha kunnskaper på sitt tema til å kunne gjennomøre forskning av publiserbar kvalitet på tema.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeoppgave 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Frank Asche

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Veiledet selvstudium

Åpent for

Teknologi og naturvitenskap - doktorgradsprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto