Hopp til hovedinnhold

PhD Prosjektemne i Industriell økonomi IND900

Kursets innhold tilpasses den enkelte doktorgradskandidats forskningstema. Kurset er et veiledet selvstudium hvor kandidaten sammen med veileder velger artikler og bøker fra forskningsfronten på det aktuelle tema. Teorier og metoder anvendes så på kandidatens forskningstema. Presentasjon på internasjonale fagkonferanser er en integrert del av kurset.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

IND900

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Læringsutbytte
Etter fullført kurs skal kandidaten inneha kunnskaper på sitt tema til å kunne gjennomøre forskning av publiserbar kvalitet på tema.
Innhold
Dette kurset tar for seg tema på høyt faglig nivå i industriell økonomi. Kursets intensjon er å hjelpe doktorgradskandidater til å nå forskningsfronten på sitt tema.
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeoppgave 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Frank Asche
Instituttleder: Tore Markeset
Arbeidsformer
Veiledet selvstudie
Åpent for
Teknologi og naturvitenskap - doktorgradsprogram
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto