Hopp til hovedinnhold

Econometric Analysis IND905

Kurset gjennomgår de viktigste metodene innenfor tverrsnitts- tidsserie- og paneldataøkonometri på høyt nivå. Deretter gis det en fordypning innenfor den retningen som er aktuell for den enkelte student.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

IND905

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte
Fullført kurs skal gi studenten tilstrekkelig kunnskap til å gjennomføre empiriske analyser på forskningsfronten i industriell økonomi
Innhold
I dette kurset vil emner på et høyt faglig nivå i økonometrisk analyse gjennomgås. Kurset et ment å gi studenten metodisk bakgrunn til å gjennomføre analyser av publiserbar kvalitet i sitt doktorgradprosjekt.
Forkunnskapskrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
Økonometri og statistikk
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Artikkel 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Atle Øglend
Instituttleder: Tore Markeset
Åpent for
Teknologi og naturvitenskap - doktorgradsprogram
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto