Econometric Analysis (IND905)

Kurset gjennomgår de viktigste metodene innenfor tverrsnitts- tidsserie- og paneldataøkonometri på høyt nivå. Deretter gis det en fordypning innenfor den retningen som er aktuell for den enkelte student.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

IND905

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I dette kurset vil emner på et høyt faglig nivå i økonometrisk analyse gjennomgås. Kurset et ment å gi studenten metodisk bakgrunn til å gjennomføre analyser av publiserbar kvalitet i sitt doktorgradprosjekt.

Læringsutbytte

Fullført kurs skal gi studenten tilstrekkelig kunnskap til å gjennomføre empiriske analyser på forskningsfronten i industriell økonomi

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Økonometri og statistikk

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Artikkel 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Atle Øglend

Instituttleder:

Tore Markeset

Åpent for

Teknologi og naturvitenskap - doktorgradsprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto