Hopp til hovedinnhold

Anvendt instrumentell analyse MLJ903

Forskningsrelevant videregående instrumentell analytisk kjemi anvendt i kjemisk og miljøteknologisk forskning.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MLJ903

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi

Læringsutbytte
Kandidatene skal, etter fullført kurs, ha detaljert kunnskap om en (eller noen ganger flere) instrumentell analytisk teknikk anvendt i kjemisk og miljøteknologisk forskning. Studenten skal kunne prinsipper for funksjon og anvendelse av sentrale utvalgte analytiske tilnærminger (eksempelvis kromatografi eller spektrometri, samt prøvepreparering og dataanalyse) som er sentrale i eget forskningsfelt. Videre skal studenten selvstendig kunne anvende den/de utvalgte teknikker aktuelle for egen forskning og dokumentere generell analytisk kompetanse på PhD nivå.
Innhold
Det teoretiske fundament for utvalgte instrumentelle analytiske teknikker studeres inngående. En utvalgt teknikk skal beskrives teoretisk, og etableres på et adekvat instrument, inkludert teknikk for opparbeiding av prøvene (prøvepreparering).  Dette inkluderer metodologisk utvikling, kalibrering og verifisering.
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
I samsvar med opptakskrav til PhD innen Kjemi og Biovitenskap. Kurset kan også tas av siste års master studenter i samråd med og etter godkjenning av veileder.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektrapport 1/1 Bestått - Ikke bestått

Kurset vurderes med bestått/ikke bestått. Dersom prosjektrapport ikke godkjennes vil kandidaten få mulighet for innlevering av forbedret rapport innen frist gitt av faglærer.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Roald Kommedal
Faglærer: Krista Michelle Kaster
Faglærer: Einar Bakstad
Faglærer: Magne Olav Sydnes
Faglærer: Steinar Sanni
Faglærer: Malcolm Andrew Kelland
Faglærer: Kåre Bredeli Jørgensen
Faglærer: Torleiv Bilstad
Arbeidsformer
Selvstudier over individeuelt definert pensum, kollokvier eller laboratorie og prosjektarbeid. Kompetansegivende særkurs kan inngå som del av pensum, inkludert arbeidsformer.
Åpent for
Kun åpent for PhD-studenter ved kjemi og miljøgruppen ved IMN
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto