Vitenskapsteori og etikk (TN900)

Vitenskapsteorien vil bli gjennomgått, og det vil bli lagt vekt på å beskrive hvordan vitenskapelig kunnskap om naturen oppstår og at vår kunnskap om naturen har vært og er i utvikling. Det legges vekt på den kreative prosessen i forskningen. Strukturen til en vitenskapelig teori blir gjennomgått, og hvert av de elementene som inngår i strukturen (antagelser, utledninger, utsagn og testing), og sammenhengen mellom dem, blir grundig diskutert og illustrert med eksempler fra vitenskapens historie.

Etikkdelen av emnet vil omhandle tillempning av fundamentale etiske prinsipper på vitenskapelig aktivitet, herunder forebygging av plagiering og uredelighet innen forskning.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

TN900

Versjon

1

Vekting (Sp)

5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Vitenskapsteorien vil bli gjennomgått, og det vil bli lagt vekt på å beskrive hvordan vitenskapelig kunnskap om naturen oppstår og at vår kunnskap om naturen har vært og er i utvikling. Det legges vekt på den kreative prosessen i forskningen. Strukturen til en vitenskapelig teori blir gjennomgått, og hvert av de elementene som inngår i strukturen (antagelser, utledninger, utsagn og testing), og sammenhengen mellom dem, blir grundig diskutert og illustrert med eksempler fra vitenskapens historie.

Etikkdelen av emnet vil omhandle tillempning av fundamentale etiske prinsipper på vitenskapelig aktivitet, herunder forebygging av plagiering og uredelighet innen forskning.

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal studentene kunne forstå naturvitenskapens egenart, og ha innsikt i at kunnskap om naturen er i utvikling (gjennom eksempler fra vitenskapens historie). De skal videre ha tilegnet seg innsikt i den kreative prosessen, som i sin tur vil øke studentenes egen evne til kreativ tenkning, dvs. evne til å nærme seg et problem med ulike innfallsvinkler. Studentene vil være i stand til å forstå grunnlaget for vitenskapelig uenighet og til å kunne bidra på en fruktbar måte i samfunnsdebatten.

Studenten skal videre:

  • beherske sitt fagområdes vitenskapsteori, problemstillinger og metoder (K1)
  • kunne identifisere nye relevante etiske problemstillinger og utøve sin forskning med faglig integritet (G1)

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektoppgave 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Frank Asche

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Prosjektoppgave.

Åpent for

Teknologi og naturvitenskap - doktorgradsprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto