Hopp til hovedinnhold

Innovasjon og prosjektforståelse TN910

Hensikten med kurset er å bevisstgjøre PhD-kandidatene om de praktiske implikasjonene av deres forskning. Dette innebærer å forstå hvordan forskningsresultater kan lede til innovasjon, d.v.s. implementeres for å oppnå den tilsiktede nytteverdi for samfunnet. En annen hensikt er å øke kandidatenes bevissthet om de videre samfunnsmessige implikasjonene av forskning og innovasjon.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

TN910

Versjon

1

Vekting (SP)

5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal kandidaten:

Kunne forstå viktige problemstillinger knyttet til styring av komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter (G2)

Kunne vurdere behovet for, ta initiativ til og drive innovasjon (G5)

Innhold

Kursinnholdet er primært rettet mot PhD-studenter innen naturvitenskap og teknologi.

Tema som dekkes i emnet er bl.a.:

Ulike typer innovasjon, prosjekt- og prosessmodeller, disruptiv innovasjon, interessenter og sosial konstruksjon av teknologi, ansvarlig forskning og innovasjon (RRI), forskningsbasert innovasjon og kommersialisering.

Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Kurspaper 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Studentene skal innlevere et paper som kreves godkjent for at emnet skal bestås.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Knut Erik Bang
Instituttleder: Tore Markeset
Arbeidsformer
Forelesninger, samlinger og ledet selvstudium.
Åpent for
Kurset er obligatorisk for kandidater ved UiS sitt PhD-program i naturvitenskap og teknologi. Andre PhD-kandidater kan også gis adgang til kurset etter søknad.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto