Fleksibel og distriktsvennlig sykepleierutdanning

UiS har mottatt 9,1 millioner til å utvikle en modell for fleksibel og distriktsvennlig bachelor i sykepleie. Høsten 2022 tilbys sykepleierutdanningen ved UiS som et desentralisert tilbud i Ryfylke.

Publisert Sist oppdatert
Illustrasjon av sykepleiere i ulike arbeidssituasjoner

Det er et stort behov for flere sykepleiere i distriktene i Rogaland. Som en følge av dette tok Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS initiativ til å opprette en distriktsvennlig sykepleierutdanning. Prosjektet søkte våren 2021 om økonomisk støtte og ble tildelt 9,1 millioner kroner fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Formålet er å etablere en distriktsvennlig utdanning med geografisk tilknytning til Ryfylke. 

Høsten 2022 starter 30 studenter på utdanningen og målet er at utdanningsmodellen på sikt kan rullere i ulike distrikter i Rogaland. Studiet blir tilrettelagt for studenter som på grunn av et ønske om å bli boende i distriktet ikke kan møte daglig på campus. Det helsevitenskapelige fakultet har inngått samarbeidsavtale med Ryfylke Interkommunale selskap (Ryfylke IKS) på vegne av de fire følgende samarbeidskommuner: Hjelmeland, Suldal, Sauda og Strand.

Studiet vil basere seg på innovativ bruk av digitale læringsverktøy og læringsrom. Digitale løsninger skal integreres med studentaktiviserende læring i samarbeid med NettOp, UiS sin avdeling for utvikling av digitale læringsressurser.

Fakta
Samarbeidspartnere

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS, Ryfylke IKS, Hjelmeland kommune, Sauda kommune, Strand kommune, Suldal kommune

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Prosjektleder

Marie Undheim