Digital feiring av masterstudentene ved MFamily

For de 23 uteksaminerte studentene ved det prestisjetunge MFamily-masterstudiet, ble årets avslutningsseremoni avholdt i digital form torsdag 1. oktober. Programmet har gitt dem viktig kunnskap og erfaring for fremtiden.

Published Sist oppdatert

Elisabeth Enoksen står med hendene ut etter å ha kastet fargerik konfetti som nå svever i luften.
Årets avgangskull er det første som har blitt ledet fra Universitetet i Stavanger - det ville Elisabeth Enoksen feire med konfetti! Fram til nylig var hun studiekoordinator for MFamily-programmet.

MFamily er et Erasmus Mundus-program i sosialt arbeid, og er EUs prestisjeprogram for fellesgrader på master- og doktorgradsnivå. Masterstudiet MFamily gjennomføres i opptil fire forskjellige land, og gir kunnskaps- og kompetanseutvikling for dem som ønsker å arbeide med intervensjoner rettet mot barn og marginaliserte familier.

Under den digitale seremonien gratulerte Astrid Eggen, prorektor for utdanning ved Universitetet i Stavanger, både studentene med fullført mastergrad og Det samfunnsvitenskapelige fakultet med nok et fullført årskull, og det første kullet administrert fra UiS.

– Vær en som heier på andre

Prodekan for utdanning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Elisabeth Enoksen, var studiekoordinator for masterprogrammet fram til i vår, og ser nå sin siste gruppe studenter uteksamineres. Hun har også vært foreleser for dem, noe som resulterte i en personlig tale om noe av det de har opplevd sammen.

– For en minneverdig gruppe mennesker dere er. Dere har vært svært entusiastiske og involverte, og dere hadde komiteer for nesten alt – en avskjedsfestkomité, en filmkomité, en avslutningskomité og så videre. Dere tenkte alltid fremover, noen ganger langt fremover. Og dere hadde haugevis av spørsmål og forslag for omtrent alt. Det synes jeg er fantastisk!

Enoksen minnet også om at karakterer, selv om det er viktig, ikke er alt.

– Det er like viktig å være en hyggelig person. Vær en som andre ønsker å samarbeide med. Vær en som heier på andre. Det er den typen person som andre vil ønske å ansette, og det er den typen person som andre vil huske.

Elisabeth Enoksen ser på tv-skjerm som viser Maria Martinsson og foreldrene hennes.
Alle avgangsstudentene kom med hilsener til hverandre under avslutningen. Her er Maria Martinsson med foreldrene sine i bakgrunnen.

Beskriver MFamily-klassen som en familie

Studentene ved MFamily-programmet gjennomfører første semester ved Universitetet i Lisboa, andre semester ved Universitetet i Stavanger og tredje ved Universitetet i Gøteborg. Fjerde semester jobber de med masteroppgaven ved et valgfritt partneruniversitet, som i tillegg til de overnevnte inkluderer Makere University i Kampala, Uganda.

En av de tillitsvalgte ved årets avgangskull, Maria Martinsson fra Sverige, sier hun har veldig blandede følelser til det å være ferdig, men synes det er glede å nå kunne feire det de har oppnådd i løpet av disse årene. Hun synes MFamily-programmet har vært helt fantastisk og beskriver klassemiljøet som en familie.

– Muligheten til å studere sosialt arbeid i flere land, sammen med professorer og studenter fra enda flere land rundt om i verden, er en uvurderlig mulighet. Sosialt har vi organisert oss i ulike komiteer, hatt studiegrupper, filmkvelder, laget mat sammen fra ulike deler av verden, gått turer, og reist sammen – for å nevne noen aktiviteter.

I fjor ble det gjennomført en undersøkelse blant avgangsstudentene fra 2013 til 2019, med en svarprosent på rundt 70 prosent. Alle som svarte, mente at MFamily-programmet var relevant for deres nåværende jobbsituasjon og at de ville valgt programmet på nytt. Den samme undersøkelsen viste at 25 prosent av de som svarte har begynt på et doktorgradsprosjekt, og 45 prosent søker aktivt phd-muligheter.

Sosialarbeidere har viktig rolle

Turid Borgen, dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, ga uttrykk for hvor imponert hun er av den styrken og fleksibiliteten som har blitt vist av både studenter, fakultet og administrasjon etter utbruddet av Covid-19.

– Når vi nå begynner å få forskning og rapporter om effekten pandemien har på barn og familiers velferd, er det tydelig at dette også vil påvirke dere som profesjonelle i det kommende arbeidslivet.

I tillegg til at det siste semesteret ble svært annerledes for studentene, synes Maria Martinsson at pandemien har gjort det vanskelig å planlegge langt framover. Nå bruker hun tiden sin til å ta flere enkeltemner i Sverige, i tillegg til å jobbe med diverse egne prosjekter. Hun planlegger å begynne å søke på jobber senere i høst.

– Det er en utfordrende tid nå for de aller fleste, og ekstra utfordrende for sårbare grupper og samfunn. I løpet av utdannelsen har vi fått med oss ulike verktøy vi kan overføre til praksis for å jobbe i slike situasjoner og under mange andre forskjellige omstendigheter. Sosialarbeidere har en viktig rolle i denne nye virkeligheten vi befinner oss i!

Tekst og foto: Ingrid Meling Ramberg

Først publisert 07.10.2020