Innføring i fremsynsledelse

Professor emeritus Jan Erik Karlsen med ny lærebok om fremtidskyndighet i teori og praksis

Published Sist oppdatert
Innføring i fremsynsledelse av Jan Erik Karlsen (Heftet)

Boken gir et alternativ til og er komplementær til teorier og modeller om strategi og endringsledelse, og er rettet inn mot ledere i både offentlig og privat sektor, i tillegg til akademikere og studenter ved universiteter og handelshøgskoler.

Innføring i fremsynsledelse av Jan Erik Karlsen (Heftet) - Fagbøker | Cappelen Damm forlag (ekstern nettside)

Boken er nå antatt også som pensum ved UiS-kurset i «Grunnleggende fremsynsledelse» som arrangeres som nettkurs (opphørt) i regi av HHUiS og UiS EVU.

«Over hele verden tar universiteter og handelshøgskoler opp fremsynsledelse i sine utdanningstilbud. Det samme ser vi skjer i globale organisasjoner slike som FN og OECD, i regjeringer i mange land, samt i flerfoldige virksomheter og organisasjoner innenfor både privat og offentlig sektor.

Kurset handler om hvordan et fremtidsverksted kan utformes for at ansatte og ledere i egen organisasjon, raskt og oversiktlig kan gjøre analyser av nåsituasjonen og gi råd om veier til foretrukne fremtider. Målet er å skape fremtidskyndighet, altså evnen til å «bruke fremtiden» i utvikling og iverksetting av en langsiktig strategi.»