Mange vil studere barnevern på masternivå

På den nye masteren i barnevernsarbeid konkurrerer nesten fem søkere om en og samme studieplass.

Published Sist oppdatert

Studenter sitter ved laptoper i et klasserom.
Den nye masteren i barnevernsarbeid har tiltrukket seg mange søkere.

Totalt har 123 søkere valgt masteren i barnevernsarbeid ved Institutt for sosialfag som sitt førstevalg. Det betyr at det er 4,92 søkere per studieplass på studieprogrammet, som kjøres for første gang til høsten.

– Det var dette vi håpet på, og det viser at det er stor interesse for studiet, sier studieprogramleder Hulda Mjøll Gunnarsdottir.

At hele fem studenter konkurrerer om en og samme studieplass, tror Gunnarsdottir vil komme studiekvaliteten til gode.

– Når det er så mange som er interesserte i studiet, er det stor mulighet for at det er gode studenter som får tilbud. Det er et godt utgangspunkt for å skape et godt lærings- og studiemiljø fordi det er et studium mange ønsker å være på, sier hun.

Hulda Mjøll Gunnarsdottir
Studieprogramleder Hulda Mjøll Gunnarsdottir.

– Bra for fagmiljøet og samfunnsmandatet

Også bachelorprogrammene i barnevern og sosialt arbeid er populære studier blant årets søkere, med henholdsvis 208 og 285 primærsøkere. Det gleder Gunnarsdottir.

– For å få til en master i barnevernsarbeid, er vi avhengige av å få inn studenter fra bachelorene våre. At det er mange søkere på bachelorene, er bra for rekrutteringen til masteren, og i tillegg er det bra for fagområdet og samfunnsmandatet vårt, som er å utdanne gode sosialarbeidere som skal jobbe med utsatte grupper i samfunnet, sier hun.

Dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Turid Borgen, er ikke overasket over at så mange søkere har valgt masteren i barnevernsarbeid som førsteprioritet.

– Vi er glade for allerede i høst å kunne tilby et studium som svarer på et behov og ønske som har kommet fra både politisk hold og feltet, sier hun.

Turid Borgen, dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Vil bli tatt godt imot på praksisstedene

Studentene som starter på masterstudiet til høsten, vil fra starten av møte et studieopplegg som i stor grad involverer feltet. Allerede nå er det inngått flere partner- og samarbeidsavtaler, blant annet med barnevernstjenestene, Statsfovalteren og kommuner.

– De vil møte praksissteder som gleder seg til å ta imot dem og gi dem en god praksisperiode, sier Gunnarsdottir.

Både Borgen og Gunnarsdottir ser fram til å ønske de ferske masterstudentene velkomne til høsten:

– Vi håper vi klarer å svare på kompetansebehovet innenfor feltet, at studentene opplever å få den progresjonen de trenger og at de møter et godt studiemiljø med høyt kompetente, dedikerte lærere og entusiastiske og dyktige medstudenter, sier Gunnarsdottir.

Les mer om årets søkertall ved UiS.

Tekst: Live Kolstad Kvalsvik