Masterstudenter ved SV-fakultetet kan nå søke om publiseringsstøtte

Et publiseringsstipend på 45 000 kroner kan bli ditt dersom du ønsker å skrive en artikkelversjon av masteroppgaven din.

Publisert Sist oppdatert

Person skriver med penn på blokk.

Samfunnsvitenskapelig fakultet har som målsetning å legge til rette for at studenter kan være medforskere eller aktive deltakere i forskningsarbeid. Som et tiltak setter fakultetet av midler til tre stipender for masterstudenter (ett på hvert institutt) som ønsker å publisere en vitenskapelig artikkel basert på masteroppgaven, og hvor oppgaven egner seg for dette.

Masterstudenter som er interesserte i dette, kan søke om et publiseringsstipend på 45 000 kroner for å skrive en artikkelversjon av oppgaven. Stipendet kan fordeles over en eller to måneder.

Etter samtale med veileder sender interesserte masterstudenter en kort søknad (maks èn side) med beskrivelse av planene, til instituttet. Kun søknader som tilfredsstiller de formelle søknadskriteriene, blir vurdert og kan få tildelt publiseringsstøtte.

Søknadskriterier:

  • Det utlyses et skattbart publiseringsstipend på 45 00 kroner, som skal brukes til å skrive en artikkelversjon av masteroppgaven. Artikkelen må publiseres i et vitenskapelig tidsskrift som ved søknadsfristen er registrert på nivå 1 eller 2 i det norske systemet. Dersom to studenter skriver sammen, kan stipendet deles.
  • Veileder eller andre faste ansatte ved instituttet skal være medforfatter og må forplikte seg til å bistå studentene under skriving og innsending av artikkelen, samt bidra til revidering av teksten etter fagfellevurdering.
  • Ved publisering skal studentene bruke UiS (og gjeldende institutt) som institusjonstilknytning.
  • Stipendet er forbeholdt studenter som leverer masteroppgaven sin i løpet av studieåret 2020/2021.
  • Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av fagområde, måltidsskrift og medforfattere. En anbefaling fra veileder, som forplikter seg til å bidra i arbeidet, vedlegges søknaden. Søknadsfristen for 2021 er 15. mai.
  • Tildeling avgjøres og kommuniseres fra fakultetet. Framdrift og leveringsdato avtales med veileder og det aktuelle instituttet.

Eventuelle spørsmål kan stilles på e-post til prodekan for forskning, Kristiane Marie Fjær Lindland.

Slik søker du

Søknad sendes på e-post til én av følgende mottakere, avhengig av hvilket institutt du tilhører:

Institutt for medie- og samfunnsfag

Instituttleder Oluf Langhelle, med kopi til kontorsjef Anne Helliesen.

Institutt for sosialfag

Instituttleder Morten Tønnessen, med kopi til kontorsjef Stig Helleren.

Norsk Hotellhøgskole

Instituttleder Morten Heide, med kopi til kontorsjef Tone Olsen.

Retningslinjer for videre oppfølging (etter ferdigstilt artikkel):

  • Veileder må gi beskjed til kontorsjef med kopi til Marianne Gjerlaugsen når artikkel sendes inn (med kvittering for innsendt artikkel fra tidsskriftet).
  • Fakultetet ønsker at veileder oversender PDF ved publisering av artikkel (til forskningsadministrator, med kopi til kontorsjef).