Tidsskrift med UiS-regi 20 år

For 20 år siden så Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism dagens lys. Det feires med et stort jubileumsnummer fullspekket med ekspertbidrag om reiseliv og turisme.

Published Endret

– Vi er stolte over å ha fått dette til, sier redaktør Trude Furunes, professor ved Norsk hotellhøgskole (NHS).

Tar for seg ti temaer

Siden oppstart har tidsskriftet publisert mer enn 380 artikler. I jubileumsutgaven tar til sammen 28 inviterte eksperter for seg de ti hovedtemaene tidsskriftet har konsentrert seg om i løpet av de siste 20 årene. Disse temaene er:

  • Nature-based tourism research
  • Experience research
  • Hospitality research
  • Events and festivals research
  • Rural tourism research
  • Marketing and Nordic place branding research
  • Tourism economics research
  • Second homes research
  • Climate change research
  • Arctic and indigenous cultures research
Professor og redaktør Trude Furunes. Foto: privat.

Inneholder perspektiver på pandemien

Redaktørene og forfatterne brukte jubileumsåret 2020 på å få på plass jubileumsutgaven.

– Ambisjonen vokste litt underveis, og med Christine Lundberg som ny medredaktør på plass i starten av 2020 ble vi sammen med de sentrale støttespillerne i tidsskriftets styre, enige om å lage et stort jubileumsnummer, forteller Furunes.

Hun er fornøyd med at nummeret ble laget i nettopp 2020, ettersom det førte til at et viktig perspektiv ble inkludert i de ulike artiklene; nemlig pandemien og hvordan den har påvirket reiselivet og vertskapsnæringen.

– Forfatterne kunne da innlemme perspektiver som er viktige for bransjen, i artiklene sine. Innenfor våre forskningsfelt er det jo snakk om å virkelig ha blitt påvirket av pandemien. Reiselivet har blitt satt på hold, så hvis jubileumsutgaven hadde blitt trykket i 2020, hadde artiklene allerede vært utdatert, sier Furunes.

Økende interesse

Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism har 20-årsjubileum. Skjermbilde av tidsskriftet.

Tidsskriftets lesere kommer fra hele verden – 40 prosent av alle nedlastinger kommer fra utenfor Europa. Likevel er det det nordiske aspektet og den nordiske forskningen på turisme og reiseliv som er den røde tråden i tidsskriftet.

– Gjennom 20 år ha vi hatt en kontinuerlig diskusjon om det skulle bli mer generelt eller om vi skulle la det forbli et nisjetidsskrift, men foreløpig har vi bestemt oss så holde på nisjen, for ellers kan det fort bli utvannet. Det er nisjen som gjør det spesielt, sier Furunes.

Tidsskriftet utgis av det britiske akademiske forlaget Routledge, som tilhører Taylor & Francis-gruppen. I starten lå tidsskriftets impact factor på 0,8, mens den nå har steget til 3,037. Det betyr at hver artikkel i gjennomsnitt blir sitert av andre tre ganger de to første årene etter at de er publisert.

– Det er veldig positivt at vi har hatt en så god utvikling. Det vil si at det vi publiserer, er interessant for andre, sier Furunes.

Den videre visjonen for tidsskriftet er å fortsette å formidle forskning som særlig er relevant for praksis i næringslivet. Furunes håper tidligere og framtidige artikler kan bidra til faglig diskusjon i bransjen, både blant forskere og næringslivsaktører.

– Vi må bygge forskningen stein på stein og referere til tidligere forskning for å bygge et bedre kunnskapsgrunnlag, sier Furunes.

I forbindelse med lanseringen av jubileumsnummeret, lages det korte videoer som presenterer de ulike artiklene Disse vil bli distribuert i sosiale medier og i internasjonale og nordiske forskernettverk.

– Vi håper at en slik oppsummering av forskningen som er gjort de siste tjue årene, vil skape en dialog om videre forskningsagenda, sier Furunes.

Om tidsskriftet

Tidsskriftet ble stiftet av Norsk hotellhøgskole (NHS) ved Universitetet i Stavanger i 2001, med professor emeritus Reidar J. Mykletun og professor Jan Vidar Haukeland som redaktører. Trude Furunes startet som redaksjonssekretær i 2006 og overtok som redaktør i 2015. Professor Gro Ellen Mathisen og professor emeritus Jens Kristian Steen Jacobsen har også vært medredaktører i tidsperioden 2015–2019.
Førsteamanuensis Kai Victor Hansen og Førsteamanuensis May Irene Furenes har i hver sin periode fungert som redaksjonssekretær. Tidsskriftet har fungert som en god læringsarena for ansatte ved instituttet. Fra 2020 kom NHS-professor Christine Lundberg med som medredaktør sammen med Furunes. I dag har tidsskriftet ingen redaksjonssekretær, da dette arbeidet er blitt lettere etter at reaksjonen begynte å bruke plattformen ScholarOne. Nå skal det engasjeres en Social Media Editor som en del av teamet.

Her kan du laste ned introduksjonsartikkelen (Lundberg & Furunes, 2021) og lese mer om historien til tidsskriftet, samt få tilgang til hele jubileumsnummeret som lanserer videre forskningsagenda for ti viktige forskningsområder for reiseliv- og vertskapsnæringen.

Her finner du Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism på Twitter.

Tekst: Live Kolstad Kvalsvik