Hvordan kan bedrifter dra nytte av masteroppgaveprosjektene?

Onsdag 24. august 2022 kl. 12:00-14:00,
TBA,
Most likely at UiS.

Bli med og diskutere modellen og utforske praktiske mekanismer for å informere (prosjektresultater fra avhandlinger), reformere og til og med transformere gjeldende arbeidsprosesser basert på erfaringsaktiviteter fra praksisplassen/bedriften. Idriss El-Thalji fra UiS vil presentere modellen og lede diskusjonen.

Published Endret
Studenter i gruppearbeid
  • Dato: Onsdag 24 august, 2022, 12:00 – 14:00
  • Sted: TBA (sannsynligvis på UiS)
  • Tittel (engelsk): How can companies benefit from the master thesis projects?
  • Presentasjon ved Idriss El-Thalji

Det er ganske populært i Norge å skrive en masteroppgaver for en bedrift. Et masteroppgaveprosjekt er å anse som et mindre forskningsprosjekt og kan gi utmerket innsikt for bedriften til få å kartlagt et problem/utfordring av interesse og konseptuelle og validere potensielle løsninger.

Etter å ha gjennomført et godt masteroppgaveprosjekt, er det vanligste spørsmålet hvordan man kan dra nytte av slike prosjekter og gå fra en ad hoc-tilnærming med å foreslå og administrere oppgaveprosjekter til en mer systemisk, systemisk og strategisk retning. CIAM har hentet ut en modell med bevis fra industrien for å svare på slike spørsmål. Vi vil presentere noen cases fra flere bedrifter. 

Bli med oss ​​for å diskutere modellen (se nedenfor) og utforske praktiske mekanismer for å informere (avhandlingsprosjektets resultater), reformere og til og med transformere gjeldende arbeidsprosesser basert på erfaringsaktiviteter på arbeidsplassen. Idriss El-Thalji fra UiS vil presentere modellen og lede diskusjonen.

Idriss El-Thalji
Idriss El-Thalji

Presentasjonen er på engelsk.

HUB møtet er åpent for CIAM medelemmer, US studenter og UiS ansatte. CIAM medlemmer vil få tilsendt invitasjon til seminaret. UiS studenter, UiS ansatte og andre interesserte bes sende en e-post til ciam@uis.no for å bli registrert.

Seminaret er i regi av CIAM Operation & Maintenance HUB