Innovativ bruk av åpne adressedata for generering av B2B-Leads

Torsdag 9. februar 2023 kl. 11:30-12:00,
Webinar.

CIAM Lunch & Learn om hvordan Vimento har skapt en forretningside og virksomhet ved å kombinere flere forskjellige åpne datakilder med et geografisk informasjonssystem (GIS)

Published Endret

Datasignaler i lange lysende tråer
  • Dato og tidspunkt: 9. februar, 2023, 11:30 – 12:00
  • Hvor: Online
  • Hvem: Michael Brogaard Jensen (Vimento)
  • Tittel: "Innovative Usage of Open Address Data for Generating B2B Leads" (foredraget er på engelsk)

Om foredraget (på engelsk):

Scandinavia are amongst the most digitalized countries in the world. As an example, a massive amount of Open Data in each country is being released across sectors and authorities. Every day becoming more reliable and suitable for business purposes. However, as pieces of information are often spread across different data sources, these needs to be combined in order to unlock the full potential of good industrial use cases.

In this talk Michael Brogaard Jensen from Vimento will show an example on how they have created a business out of combining several different Open Data sources with a geographical information system (GIS). This is done to provide an innovative and new method to select the most relevant and warm leads in B2B sales. The presentation will provide a concrete use case of combined data sources a long with a demonstration of a state-of-the-art B2B lead selection tool.

Nysgjerrig? Registrer deg nå!

The CIAM Lunch & Learn seminar er åpent for CIAM members, UiS ansatte og studenter. Men alle interesserte kan melde sin interesse for å delta ved å sende en e-post til e-mail to ciam@uis.no.
Interreg North Sea teksten Data for all med EU flagg

Michael Brogaard Jensen har teknisk bakgrunn som nettverksingeniør fra Aalborg Universitet. I de siste årene har han vært partner i et konsulentfirma og kort tid leder for FoU i et programvareselskap før han var med å grunnlegge Vimento i 2020.

Siden den gang har han hjulpet andre selskaper som støtter deres virksomhet ved å skape verdier og ny innsikt med sine egne interne data i kombinasjon med offentlig tilgjengelige Open Data.

Vimento logo