MNT-konferansen 2023

Torsdag 16. mars kl. 09:00 - Fredag 17. mars kl. 16:00,
Universitetet i Stavanger.

Utdanning for fremtidens arbeidsliv.

Publisert Sist oppdatert
Matte og fysikk

Den 16.-17. mars 2023 arrangeres MNT-konferansen i Stavanger. Konferansen er en av de største utdanningskonferansene i Norge innen MNT-feltet (matematikk, naturvitenskap og teknologi), med deltakere fra hele sektoren. Konferansen retter seg mot undervisere i MNT-fag på universitet og høgskole.

MNT-konferansen handler om utdanningskvalitet, og arrangeres hvert annet år. I 2023 vil vi sette søkelys på hvordan utdanningenes arbeidslivsrelevans kan styrkes, rekrutteringen økes og samhandlingen med arbeidslivet videreutvikles.

Tema for konferansen er «Utdanning for fremtidens arbeidsliv», med følgende undertema:

  • Praksis i utdanningen og samarbeid med arbeidsliv og industri
  • Hvordan bygge studieprogram for fremtiden? Hvordan vil rammeplan for ingeniørutdanningen se ut i fremtiden? Tverrfaglighet versus spesialisering, har vi bruk for spesialisten?
  • Studentrekruttering og attraktive studiesteder: Hva motiverer studentene?
  • Studentaktive lærings- og undervisningsformer
  • Digital kompetanse og bruk av digital teknologi

Program kommer.

Konferansebidrag

Her kan du laste ned konferansebidrag til MNT-konferansen. Bidragene følger rekkefølgen i programmet.

Arrangører

Arbeidsgruppe for undervisningskvalitet og læringsmiljø ved Det Teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiS er medarrangører, i samarbeid med Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering.