Teoriar og modellar for å forstå organisatoriske og individuelle prestasjonar

Torsdag 14. mars 2024 kl. 11:30-12:00,
Kjell Arholms hus, Rom U-137,
KA U-137.

CIAM Lunch & Learn presentasjon med professor Espen Olsen fra Handelshøgskolen som vil presentera døme på fokusområde og mekanismar i ein norsk arbeidslivsstudie.

Published Sist oppdatert
  • Dato: 14 mars, kl. 08:15 til 09:00
  • Presentert av professor Espen Olsen (Handelshøgskolen UiS)
  • Stad: Kjell Arholms hus, rom U-137
  • Påmelding på e-post til: odd.t.hoie@uis.no
Espen Olsen
Professor Espen Olsen, Handelshøgskolen UiS

On studien

Studien er basert på eit barometor design og undersøking av norske arbeidstakarar over tid. Det blir fokusert både på positiv organisasjonspsykologi som til dømes omhandlar endringsleiing og innovasjon, og dessutan meir utfordrande mekanismar som til dømes mobbing og utbrentheit.

Rådsmøte

I forlenginga av presentasjonen arrangerer CIAM rådsmøte. Dette er eit møte som har ein fagleg del med to innlegg og før me går over i rådsmøtet. I Rådsmøtet er det berre ein representant pr. medlemsfirma som har stemmerett, men fleire frå bedriftene kan vera til stades og høyra kva som har skjedd gjennom året og bli nærare kjent med aktivitetane i CIAM. Me startar kl. 08:00 og reknar med å vera ferdig i god tid før 12. Programmet blir som følgjer (tidene er tentative):

Program for dagen

  • 08:00 Kaffi
  • 08:15 «Teoriar og modellar for å forstå organisatoriske og individuelle prestasjonar: Døme på fokusområde og mekanismar i ein norsk arbeidslivsstudie» Professor Espen Olsen
  • 09:00 Presentasjon av Master in Industrial Asset Management. Opptak, status og framtid. Førsteamanuensis II Jawad Raza
  • 09:30 Registering av årsmøte delegatar
  • Rådsmøte

For meir information om CIAM og registrering for deltaking på seminara og eller rådsmøtet, kontakt Odd Terje Høie på E-post: odd.t.hoie@uis.no