Utlysning av midler til studentprosjekter

Studentorganisasjoner og studentprosjekter tilknyttet Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet kan nå søke om midler til studentprosjekter for året 2024.

Publisert Sist oppdatert

Studentprosjekter må ha en faglig forankring på UiS i form av en faglig mentor for prosjektet. Denne personen skal være en vitenskapelig tilsatt ved UiS. 

Eksempler på aktiviteter som fakultetet ønsker å prioritere:  

 • Tiltak som bidrar til økt læringsutbytte.    
 • Tiltak som gir kontakt med privat- og offentlig arbeidsliv, og som bidrar til nettverksbygging og entreprenørskap.   
 • Tiltak som fremmer internasjonalisering.   
 • Aktiviteter som inngår i oppgaveskriving på studiet.   
 • Tverrfaglige prosjekter.   

Søknaden skal minimum inneholde:  

 1. Beskrivelse av formålet og informasjon om søker.  
 1. Vurdering av faglig utbytte / læringsutbytte i prosjektet.  
 1. Budsjett for aktiviteten (samlede inntekter og utgifter).  
 1. Antall deltakere og hvor mange som anslagsvis vil skrive bachelor- eller masteroppgave tilknyttet prosjektet.  
 1. Informasjon om sponsorer og hvordan studentprosjektet jobber med å få tak i sponsorer.   
 1. Informasjon om hvordan studentprosjektet vil bidra til å rekruttere flere studenter til TN-fakultetet på UiS.   
 1. Dokumentasjon på egenandel for prosjekter som søker om støtte for over 100 000 kroner. Mer informasjon om dette finnes i retningslinjene for tildeling av økonomisk støtte til studentprosjekter. 

Last ned våre retningslinjer for tildeling av økonomisk støtte til studentprosjekter (pdf) for mer informasjon om hva søknaden må inneholde.   

Vi oppfordrer studentprosjektene til å søke om støtte gjennom andre kanaler i tillegg til fakultetet for å sikre god og forutsigbar finansieringen av studentprosjektene. 

Søknadsfrist: 7. november.   

Søknaden med vedlegg sendes på e-post til: post-TN@uis.no eller leveres til fakultetsekspedisjonen i 1.etasje på Kjølv Egelands hus.  

Vurderer du å starte et nytt studentprosjekt eller en ny studentorganisasjon? Send en e-post til John-Petter Nygaard.