Digitalt verktøy som styrker elevenes tro på egne læringsmuligheter lansert

Det digitale verktøyet U-Say kan nå tas i bruk av alle videregående skoler i Norge. Handelshøgskolen ved UiS har deltatt i utviklingen av verktøyet.

Published Endret
U-Say er et digitalt verktøy som styrker elevenes tro på egne læringsmuligheter.

Tekst: Silje Marnburg Ellefsen

Flere studier viser at elever har ulikt syn på egne muligheter til å lære, og Stanford-forskeren Carol Dweck beskriver det som to ulike tankesett: låst og lærende tankesett

Med et låst tankesett tror man at det er talent som er avgjørende for å lære, mens personer med et lærende tankesett tror at hardt arbeid gir dem ny kunnskap og kompetanse. 

Verktøy for å gi elevene et mer lærende tanksett

U-Say er et nettbasert verktøy utviklet for å gi elever ved videregående skole et mer lærende tankesett og på denne måten styrke elevenes tro på egne læringsmuligheter. 

Elevene lærer om hva som skjer i hjernen når man lærer, viktigheten av utfordrende oppgaver og forskjellige læringsstrategier, samt at det å streve og å gjøre feil er en del av læringsprosessen. 

Testet i randomiserte kontrollerte studier

Mari Rege fra Handelshøgskolen ved UiS og Elin Svensen fra Rogaland fylkeskommune.

Verktøyet er utviklet gjennom et samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune og forskere ved Universitetet i Stavanger, Universitetet i Oslo, Stanford og University of Texas. Professor Mari Rege fra Handelshøgskolen ved UiS har vært prosjektleder. Fra Handelshøgskolen ved UiS har også Ingeborg Foldøy Solli og May-Linn Auestad deltatt. 

Forskergruppen har testet U-Say i flere randomiserte kontrollerte studier med tusenvis av elever. Undersøkelsene viser at ved å lære elevene om hva som skjer i hjernen når man lærer, forbedres prestasjonene og engasjementet øker.

LES MER: Mer informasjon om forskningsprosjektet U-Say

Nasjonal lansering

Mandag 25. januar ble U-Say lansert på webinar i regi av Rogaland fylkeskommune, og verktøyet kan nå tas i bruk gratis av alle videregående skoler i landet. 

Hvordan styrke elevenes tro på egne læringsmuligheter?

Ta i bruk U-Say

Gi elevene et mer lærende tankesett