Mari Rege

Professor i samfunnsøkonomi, Handelshøgskolen UiS

Publisert Sist oppdatert

Biografi

Mari Rege er professor i samfunnsøkonomi på Handelshøyskolen ved Universitetet i Stavanger, hvor hun også leder UiS sitt programområde for arbeidsøkonomi og leder Synapse Lab.

Rege spesialiserer seg innen arbeidsmarkedsøkonomi, utdanningsøkonomi og adferdsøkonomi. Hun forsker på læring og motivasjon i tidlig barndom, skole og arbeidsliv. Hun har publisert forskningen sin i høyt anerkjente tidsskrifter som The Review of Economic Studies, The Economic Journal, Management Science, Journal of Labor Economics, Journal of Human Resources, Journal of Public Economics og American Psychologist. Rege er medgrunnlegger og leder for Synapse Lab, en tverrfaglig forskergruppe ved UiS som gjennomfører store felteksperiment for å undersøke motivasjon og læring innen utdanning og arbeidsliv.

Rege er også fast spaltist i Dagens Næringsliv. Hun har sittet i en rekke regjeringsoppnevnte utvalg. Nylig ledet hun Ekspertgruppen for barn i fattige familier som overrakk sin rapport til regjeringen i oktober 2023.

Forskningsprosjekter

Spaltist

Rege er fast spaltist i Dagens Næringsliv

Avis

Dagens Næringsliv (DN)

Op-ed articles in the Aftenposten 2008 - 2012:

Orker ikke, klarer ikke, kan ikke, Aftenposten 11.05.12
Kollegers lønn kan påvirke motivasjon, Aftenposten 23.03.2012
Muligheter er urettferdig fordelt, Aftenposten 03.02.2012
Handlekraft i blinde, Aftenposten 16.12.2011
Kjønnsroller fra fortiden, Aftenposten 23.09.2011
Utsettelser på arbeidsplassen, Aftenposten 10.06.2011
Glasstaket og ekteskapet, Aftenposten 29.04.2011
Kvinner skyr konkurranse, Aftenposten 04.03.2011
Hvor går grensen?, Aftenposten 12.11.2010
Dyrekjøpt likestilling, Aftenposten 01.10.2010
Når far flytter bort, Aftenposten 25.06.2010
Tid med pappa og likelønn, Aftenposten 07.05.2010
Tiltaksløs tiltakspakke, Aftenposten 13.03.2010
Krisetid gir bedre helse, Aftenposten 28.08.2009
Gi gratis barnehage og avskaff kontantstøtten, Aftenposten 29.05.2009
Ung og ikke så lovende, Aftenposten 27.03.2009
Mer kriminalitet i krisetider, Aftenposten 27.02.2009
Nedbemanningens pris, Aftenposten 12.12.2008
Sykefravær smitter, Aftenposten 10.10.2008
Bedre skoler, mindre barnetrygd, Aftenposten 12.09.2008
Barnehagens hemmelighet, Aftenposten 13.06.2008