Disputas: Meldinger til barnevernet – sett fra ungdoms ståsted

PROFRES-kandidat Siv Kristine Schrøder disputerer 25. oktober 2021 ved Universitetet i Agder

Published Endret
Siv Kristine Schrøder portrett
Siv Kristine Schrøder fra Fakultet for samfunnsvitenskap ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Ungdoms inngang til og møte med barnevernstjenesten» mandag 25. oktober 2021. (Foto: Privat)

Siv Kristine Schrøder fra Fakultet for samfunnsvitenskap ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Ungdoms inngang til og møte med barnevernstjenesten» 25. oktober 2021. 

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved UiA, med spesialisering i sosiologi og sosialt arbeid

Prøveforelesning og disputas finner sted i Gabriel Scotts auditorium - B1-001, Campus Kristiansand .

Disputasen blir ledet av dekan Anne Halvorsen, Fakultet for samfunnsvitenskap, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning mandag 25. oktober kl 10:15

Disputas mandag 25. oktober kl 12:15

Oppgitt emne for prøveforelesning«Hvilke teorigrunnlag og syn på barn og unge preger nasjonal og internasjonal forskning om meldinger til barnevernet?»

Tittel på avhandling«Ungdoms inngang til og møte med barnevernstjenesten»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

Trykte eksemplarer kan lånes ved fakultetet og vil være tilgjengelig under disputasen.

KandidatenSiv Kristine Schrøder (1984, Bergen) Bachelorgrad: Sosionomutdannelse, Høgskolen i Bergen (2007), Mastergrad i velferdsstudier, UiA (2012) I dag arbeider hun som universitetslektor ved Institutt for psykososial helse, UiA

Opponenter:

Førsteopponent: Professor emeritus Lennart Nygren, Umeå universitet, Sverige

Annenopponent: Professor Oddbjørg Skjær Ulvik, OsloMet - Storbyuniversitetet

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Reidun Follesø, Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, Universitetet i Agder, se også Reidun Follesø, Universitetet i Sørøst-Norge

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor emerita Anne Marie Støkken, UiA, (hovedveileder) professor emeritus Bjørn Øystein Angel, UiA og professor Morten Blekesaune, Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, UiA (medveiledere).

Les mer på UiA sine nettsider