Hopp til hovedinnhold

Disputas om intensivsykepleiere og overvektige pasienter

PROFRES-kandidat Anja Nastasja Robstad disputerte for ph.d.-graden 14. februar 2020 ved Universitetet i Agder.

Publisert: Endret:
disputas
Anja Nastasja Robstad disputerte for ph.d.-graden fredag 14. februar 2020 ved Universitetet i Agder.

Anja Nastasja Robstad disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Intensive care nurses’ attitudes and behavioural intentions toward obese intensive care patients» fredag 14. februar 2020 ved Universitetet i Agder. Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.

Tittel på avhandling: «Intensive care nurses’ attitudes and behavioural intentions toward obese intensive care patients»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. 

Opponenter:

Førsteopponent: Chefkonsulent, ph.d., Ole Melkevik, Fredriksberg kommune, Danmark

Annenopponent: Professor Kristin Akerjordet, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Tommy Haugen, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Liv Fegran, UiA, (hovedveileder) og førsteamanuensis Per Christer Thomas Westergren, UiA og professor emerita Ulrika Söderhamn, UiA (medveiledere)

Les mer på uia.no