Disputas om sykepleierstudenters læringsutbytte av fullskalasimulering

PROFRES-kandidat Kristine Haddeland disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Agder fredag 23. oktober 2020.

Published Endret
Kristine Haddeland portrett
Kristine Haddeland, Universitetet i Agder, disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen “Effects of Using High-Fidelity Simulation on Nursing Students’ Recognition of and Response to Deteriorating Patients“ fredag 23. oktober 2020. (Foto: Privat)

PROFRES-kandidat Kristine Haddeland fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder, disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen “Effects of Using High-Fidelity Simulation on Nursing Students’ Recognition of and Response to Deteriorating Patients“ fredag 23. oktober 2020.

Slik oppsummerer Kristine Haddeland sin avhandling.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder.

Prøveforelesning og disputas finner sted digitalt på internett i konferanseprogrammet Zoom. Finn informasjon om hvordan du kan overvære disputasen her.

Prøveforelesning kl 10:15

Disputas kl 12:15

Oppgitt emne for prøveforelesning«Hvilke typer utfallsmål på simuleringsbasert læring er tilgjengelig, hva måler/vurderer de, og på hvilket nivå i firenivåmodellen til Kirkpatrick kan de plasseres?»

Tittel på avhandling“Effects of Using High-Fidelity Simulation on Nursing Students’ Recognition of and Response to Deteriorating Patients”

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

KandidatenKristine Haddeland (1980, Ålesund) Bachelorutdanning i sykepleie, Høgskolen i Oslo (2002). Videreutdanning i nevrosykepleie fra Høgskolen i Bergen (2006). Mastergrad i helsefag, Universitetet i Agder (2012). Masteroppgaven handlet om sykepleierstudenters opplevelse av veiledningssituasjoner med sykepleiere i sykehuspraksis. Klinisk arbeidserfaring hovedsakelig fra Nevrologisk avdeling ved Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus (2002-2010) og Nevrologisk avdeling, Sørlandet Sykehus Kristiansand (2012-2017). Hun arbeider nå som universitetslektor ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Sissel Iren Husebø, Avdeling for kvalitet og helseteknologi, Universitetet i Stavanger

Annenopponent: Leg läkare, med.dr., Johan Creutzfeldt, Klinisk vetenskap, intervention och teknik - Anestesi, Karolinska Institutet, Sverige

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Solveig Tomstad, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Mariann Fossum, UiA (hovedveileder), og professor Åshild Slettebø, UiA (medveileder)