Disputas for Obinna Egwu Eleri

Fredag 5. april 2024 kl. 10:00-14:30,
Kjølv Egelands hus,
E-164.

Obinna Egwu Eleri disputerer for ph.d.-graden ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Published Sist oppdatert
bøker liggende i en vifteform på et bord

Eleri vil forsvare avhandlingen: Enabling long cycle life lithium-ion capacitors through electrode-electrolyte interface optimization.

Tildelt emne for prøveforelesning: From lab to real life – Upscaling of laboratory coin cell results to commercial cell formats, limitations, bottlenecks and challenges.

Alle interesserte ønskes herved velkommen både til prøveforelesning kl. 10:00 og disputas kl. 12:15. Prøveforelesning og disputas vil foregå i Kjølv Egelands hus, auditorium E-164 (inngang sør) og på Zoom.

Møte-ID: 622 5055 0420
Passord: 577084

Både prøveforelesning og disputas er åpen for allmennheten.