Framtidens yrker: Energi-ingeniør

– Dere skal redde verden, så enkelt er det. Ingeniørkompetansen skal brukes til å gi alle bærekraftig energi. Det er ikke lett, men hvis ikke fremtidens ingeniører får det til, da får ingen andre det til heller, sier Mohsen Assadi, professor i energi- og petroleumsteknologi.

Publisert Sist oppdatert
– Som energi-ingeniør vil du ha fokus på strømningsbasert energi, det vil si vind, vann og gass, sier Mohsen Assadi, professor i energi- og petroleumsteknologi.
Første gang publisert des. 2019. Tekst: Siri J. Pedersen

Hva er en energi-ingeniør?

Som energi-ingeniør vil du ha fokus på strømningsbasert energi, det vil si vind, vann og gass. Disse har likeartede egenskaper siden de kan passere gjennom en teknologi som omdanner energien til elektrisitet. Du kan også ha kompetanse på materialbasert energi, som er solenergi omdannet til varme eller elektrisitet. Det å anvende varme som energikilde kalles for termiske prosesser.

Tidligere har det vært slik at man utdanner seg med spesialisering i enten strømningsbasert eller materialbasert energi. I framtiden vil behovet være bredere, mer tverrfaglig. Framtidens energi-ingeniører vil beherske alle former for energi.

Bachelorprogrammet energi- og petroleumsteknologi setter startskuddet for denne type kompetanse. Her lærer du om alle de ulike områdene, og du får en bred og generell ingeniørbasis hvor du lærer deg å løse ulike typer problem med ulike typer verktøy. Utdanningen åpner også døren for videre spesialisering innenfor petroleum eller fornybar energi.

Hvordan jobber framtidens ingeniører?

Framtiden handler om tverrfaglig kompetanse. For ingeniører tror jeg det er viktig å ha en bred kompetanse med evne til å tilpasse seg forandringer, både teknologiske og klimatiske. Bedrifter vil i større grad oppleve å bli regulert i framtiden, de må bli bærekraftige, og det vil bli viktigere å ansatte folk med riktig kompetanse. 

For ingeniører vil også analysearbeid til å bli enda viktigere: hvilke forandringer vil komme og hvordan vil de arte seg? Hvordan kan teknologien garantere en bærekraftig utvikling?  Energi-ingeniøren må sette seg inn i den kontinuerlige utviklingen innenfor økonomi, teknologi og myndighetsreguleringer.

Hvor jobber energi-ingeniører?

Det vil være tre store yrkesområder for ingeniører i framtiden:

1. Du samler data for å utvikle teknologi for bedrifter. Du produserer og utvikler teknologi for energiomdanningssprosesser: ser potensialet til forbedringer, analyserer teorier, bygger, tester, måler, generer data og forbedrer resultatet.

2. Du arbeider som rådgiver. Du samler data for å rådgi beslutningstakere om hvilken vei man bør gå.

3. Du bidrar til en mer effektiv dataanalyse, hvor du omvandler data til kunnskap.

I alle disse områdene kreves det kunnskap om datateknikk og IT. Jeg mener at alle utdanninger bør inneholde elementer av programmering. Teknologien som utvikles vil generere enorme mengder med data i framtiden.

Hvordan ser framtidens ingeniørutdanning ut?

Jeg ønsker at våre studenter arbeider mer med praktiske problem, hvor de får ferdigheter til å tenke fram løsninger og ikke bare slår opp en formel. Praktiske ferdigheter gir kompetanse til å se begrensinger men også løsninger, til å tenke nytt og være kreativ. Det er oppskriften for å utvikle nye metoder, tankesett og verktøy.

Denne treningen har vært savnet i den tradisjonelle utdanningen, og det endrer vi nå i våre studieprogram.

Hvilke problemer skal løses? Vi skal redde verden, så enkelt er det. Kompetansen skal forsørge alle med energi som har samme standard som er i dag, men med bærekraftige løsninger. Det er ikke lett, men hvis ikke fremtidens ingeniører kan gjøre det, da er det ingen andre som kan gjøre det heller.

Hør Podkasten

Framtidens yrker: Energi-ingeniør

Hør podkast med Mohsen Assadi, professor i energi- og petroleumsteknologi.