Hva trenger energibransjen de neste årene?

Forskere ved Universitetet i Stavanger har bedt industrien om å definere utdanningsbehovet for de kommende årene. Hva bør studentene våre kunne for å møte bransjens behov?

Published Endret
Portrett av Lisa Watson
Foto: Elisabeth Tønnessen/UiS

Målet er å gi studenter ved UiS et bedre utgangspunkt for å ta en jobb i energibransjen. Et annet mål er å øke kunnskapsutvekslingen mellom akademia og industri.

Nå har ett år gått, og prosjektleder Lisa Watson oppsummerer milepælene som er nådd så langt.

En bransje i endring

Prosjektet har fått tittelen Defining Future Subsurface Education Needs in Collaboration with the Energy Industry (SUBSET).

Utforsk forskningsprosjektet om utdanningsbehovet i energinæringen (engelsk).

Prosjektet skal gi både foreleserne ved UiS og ansatte i industrien en bedre forståelse av hva slags undergrunnskompetanse som kreves for det grønne skiftet. Hvordan kan vi tette kunnskapshullene? Og hvordan kan vi øke samspillet mellom industri og akademia slik at studentene vi utdanner har best mulig forutsetninger for å bidra i energiomstillingen?

– Hvorfor er dette prosjektet viktig?

– Det er viktig at studentene våre får god kunnskap om den nye energiindustrien. Samtidig er det viktig at vi klarer å dekke opplæringsbehovet, sier førsteamanuensis Lisa Watson ved Institutt for energiressurser. Hun leder prosjektet.

Hun legger til at petroleumsnæringen har vært gjennom store omstillingsprosesser over flere år. Energisektoren er i rask endring. Det viktigste framover blir nye scenarier for energimiks, fornybar energi og avkarbonisering. Ettersom antallet studenter til geo- og energifag synker, så Lisa Watson og hennes kolleger at det var behov for å involvere industrien når de oppretter nye studieprogrammer, og når pågående studieprogram skal revideres.

– Hovedmålet er å opprette nye kurs for å møte kunnskaps- og opplæringsbehovet, men også å etablere et langsiktig utdanningssamarbeid hvor industrien er mer involvert, sier Watson.

Nye trender

Både energibransjen og studentene ved UiS har etterlyst relevant kursinnhold i studieprogrammene. Innhold som vil være viktig og nyttig også om 20 år. SUBSET-prosjektet har allerede skapt en god arena for diskusjon og kompetanseutveksling mellom universitetet og energibransjen. Målet er at diskusjonen ikke stilner etter at prosjektet er ferdig.

– Etter dette første året har vi sett på det vi tror blir trendene de neste årene. Bransjen har kommet med innspill til det de mener er nødvendige ferdigheter. Vi utvikler nå to nye kurs for å møte behovene, sier Watson.

Kursene fokuserer på karbonfangst, -bruk og -lagring og grunnleggende programmering for ingeniører som ikke har spesialisert seg innen data.

– De nye kursene gir studentene ferdigheter som industrien trenger, men de er også av interesse for dem som allerede jobber i industrien. Kursene blir også en del av etter- og videreutdanningstilbudet ved UiS. Vi ser på dette som en vinn-vinn-situasjon, sier Watson.

Så hva trenger industrien? De krever kandidater med god kunnskap innen undergrunnsgeologi og reservoarteknikk, samt kunnskap om programmering, numerisk modellering og forståelse av usikkerhet i data.

– Vi inkluderer mer programmering og mer numerisk modellering i alle studieprogrammene våre. Det er også et stort behov for kompetanse innen evaluering av usikkerhet i data, sier Watson.

Partnerne i prosjektet er Aker BP, Norske Shell, Equinor, Vår Energi og WintershallDea.

Tekst: Kjersti Riiber