Nils Klim-prisen til energiorientert samfunnsgeograf

UiS-professor Siddharth Sareen forsker for å skape en mer rettferdig omstilling lokalt og globalt. Nå får han pris for forskningen sin.

Publisert Sist oppdatert

Portrett av mann med dressjakke
Siddharth Sareen

Kunngjøringen om Nils Klim-prisen kommer samtidig med nyheten om at Holbergprisen tildeles den kamerunske historikeren Achille Mbembe.

Se kunngjøringen av Holbergprisen og Nils Klim-prisen torsdag 14. mars 2024.

Prisvinner Siddharth Sareen er en engasjert professor i miljø og energi ved Universitetet i Stavanger. Om sin forskning sier han at han ønsker å fremme sosial og miljømessig rettferdighet.

Nils Klim-prisen er på 500 000 norske kroner og tildeles hvert år til en yngre forsker som har utmerket seg innen Holbergprisens fagområder.

Prisene deles ut i Universitetsaulaen i Bergen 6. juni.

Inkluderende energiframtid

Sareen får prisen for sine betydelige forskningsbidrag i krysningspunktet mellom samfunnsvitenskap, humaniora, teknologi og klimavitenskap. Hans forskning inkluderer komplekse temaer som energiomstilling og -historie, bærekraft og ansvar, klimarettferdighet, demokrati og sosial inkludering.

– Vi lever i en urettferdig verden som står overfor konkurrerende kriser, sier Sareen til Holbergprisen – Universitetet i Bergen.

– Forskningen min retter seg mot å fremme innovasjon og praktisk kunnskap som kan skape felles goder mens vi tar tak i globale samfunnsutfordringer. Målet er å synliggjøre de prioriteringer som er nødvendige for å oppnå en mer inkluderende energifremtid, forklarer Sareen, som i flere år har vært en engasjert forskerstemme for en mer rettferdig omstilling, lokalt, nasjonalt så vel som globalt.

Gir ut monografi om rettferdig solenergi

Sareen har publisert flere titalls artikler i ledende tidsskrifter, og i 2024 utgir han sin monografi The Sun Also Rises in Portugal: Ambitions of Just Solar Energy Transitions. Her ser han på de sosiale og miljømessige konsekvensene av Portugals store satsning på solenergi.

– Sareens arbeid eksemplifiserer det globalt viktige i å etablere et kritisk og interaktivt forhold mellom forskning, teknologi og industri i en livsnødvendig søken etter fornybare og bærekraftige former for energi, uttaler Nils Klim-komitéens leder, Ástráður Eysteinsson.

– Grønn omstilling handler om hvordan vi som samfunn skal løse de teknologiske og samfunnsmessige utfordringene for å få ned CO2-utslippene. I denne sammenhengen er forskerstemmen til samfunnsgeografen Siddharth Sareen særlig verdifull. Sareen jobber for at omstillingen ikke skal ramme skjevt. Han sørger for at flere perspektiver kommer inn i regnskapet og forsker fram løsninger som kan ha reell påvirkning på energiomstillingen, påpeker UiS-rektor Klaus Mohn.

Sareen er også professor II ved Senter for klima og energiomstilling ved Universitetet i Bergen. I tillegg er Sareen styremedlem ved Akademiet for yngre forskere og ved forskerskolen Empowered Futures, som er finansiert av Norges forskningsråd.

Den 1. august 2024 går Sareen over i ny stilling som forsker I ved Fridtjof Nansens Institutt.

Holbergprisen: Viktig tenkning om kolonialisme

Holbergprisen tildeles kamerunske Achille Mbembe, for hans banebrytende forskning innen afrikansk historie og politikk.
Holbergprisen er en internasjonal forskningspris verdt 6 millioner kroner og dekker fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi. Mbembe vil motta prisen under samme seremoni som Nils Klim-prisen i Universitetsaulaen i Bergen den 6. juni.

Les mer om Holbergprisen 2024 og Mbembe tenkning om rasisme og om hvordan man kan utvikle en humanisme der alle mennesker verdsettes på like vilkår.

Tekst: Karen Anne Okstad