Samarbeider med næringslivet om nye doktorgradsprosjekter

Forskningsrådet har nylig bevilget 50 millioner kroner for at ansatte i norsk næringsliv skal kunne ta en doktorgrad ute i bedriften. To av prosjektene skjer i samarbeid med UiS. Temaene er batteriteknologi og maskinlæring for offshorenæringen.

Publisert Sist oppdatert
To menn poserer foran en modell av en stavkirke.
Yihan Xing (til venstre) og David Hall er veiledere for de nye næringsstipendiatene ved UiS.

For å bidra til økt forskning i norsk næringsliv, setter Forskningsrådet hvert år av penger til såkalt nærings-ph.d – ordningen som gjør det mulig å ta en doktorgrad ute i bedriften du jobber i. UiS fikk nylig tildelt to nye næringsstipendiater; Matthijs Holthuijsen skal forske på batteriteknologi hos Beyonder, mens Pawel Janusz Klis skal jobbe med maskinlæring i offshorebransjen hos Dynamic Well Solutions. Begge vil ha kontorplass både ute i bedriften og på UiS.

– Det er viktig at stipendiaten jobber ute i bedriften, men samtidig har tilgang til laboratorier og kontorplass på UiS. Det får våre stipendiater. På den måten blir de godt inkludert også i arbeidet som gjøres ved UiS, sier David Hall, førsteamanuensis i batteriteknologi. Han skal veilede Matthijs Holthuijsen hos Beyonder. Holthuijsen har en bachelor- og mastergrad fra Nederland, og han har også arbeidserfaring fra et selskap som produserer batterier.

– Viktig samarbeid

Hall mener ordningen med nærings-ph.d er nyttig for UiS på flere områder.

– For det første bidrar den til at vi tiltrekker oss internasjonal kompetanse. For det andre gjør ordningen det enklere å etablere tett samarbeid med næringslivet. Gjennom dette prosjektet fortsetter vi å jobbe tett med Beyonder, som er en av våre viktigste samarbeidspartnere i industrien, sier Hall og viser til god erfaring fra tidligere samarbeidsprosjekt. Beyonder bidrar blant annet med praktisk opplæring av bachelorstudentene. I tillegg er de aktive på studentarrangement og karrieredager.

David Hall startet i stillingen som førsteamanuensis i batteriteknologi tidlig i 2023, og er nå med og bygger opp batteriutdanningen ved UiS.

– Vi ser ekte motivasjon og genuin interesse hos studentene. Denne generasjonen bryr seg om klimaendringene på en annen måte enn de som studerte for 20 år siden. Det er grunn til optimisme, sier Hall.

Om prosjektene

Batteriteknologiprosjektet har fått tittelen Electrode-electrolyte studies for improved energy and power density.

Formålet er å finne nye metoder for å forbedre kjemien og materialene i batteriene vi bruker. Det overordnede målet er å kunne lagre mer energi, og utvikle batterier som varer lenger.

Yihan Xing, professor i maskinteknikk og undervannsteknologi, er veileder for det andre prosjektet; Hybrid Models for the Design of ML-enabled Machinery for Sustainable Offshore and Subsea Well Service Applications.

I dette doktorgradsprosjektet skal stipendiaten utvikle en digital tvilling av en fysisk maskin offshore. Den digitale tvillingen er basert på beregningsmodeller, og er en identisk virtuell kopi av den fysiske maskinen. Ved hjelp av tvillingen kan man utføre fjerntesting av den fysiske maskinen uten å reise offshore, noe som sparer transportkostnader.

Når analysene og testene er utført, brukes kunstig intelligens (maskinlæring) til å differensiere og velge ut data som kan brukes på den fysiske enheten. Målet er å utvikle et komplett system, en hybridmodell basert på data både fra den fysiske og den digitale modellen. Hybridmodellen skal brukes til å teste nye tilnærminger for visualisering av mekaniske simuleringer.