Simulering av turbulens og vindforhold for flytende havvindturbiner

Rieska Mawarni Putri har forsket på vindforholdene rundt flytende havvindturbiner. 18. oktober forsvarte hun doktoravhandlingen sin.

Publisert Sist oppdatert
En gruppe mennesker samlet etter en disputas.
Fra venstre førsteamanuensis Knut Erik Teigen Giljarhus (UiS), førsteamanuensis David R. Lande-Sudall (HVL), Dr. Julia Gottshall (Fraunhofer Institute for Wind Energy Systems, Tyskland), førsteamanuensis Charlotte Obhrai (UiS), Dr. Rieska Mawarni Putri, professor Jasna Bogunovic Jakobsen (UiS) og førsteamanuensis Etienne Cheynet (UiB).

Onsdag 18. oktober forsvarte Rieska Mawarni Putri sin doktorgrad ved Universitetet i Stavanger (UiS). Tittelen på avhandlingen er “Thermal Stratification and Turbulent Wind Loading on Floating Wind Turbines”. Hovedveileder var førsteamanuensis Charlotte Obhrai (UiS), mens professor Jasna Bogunovic Jakobsen (UiS) og førsteamanuensis Etienne Cheynet (UiB) var medveiledere.

I forskningen har Putri utført numeriske simuleringer av turbulens og vindforhold ved å ta høyde for termiske effekter offshore, såkalt atmosfærisk stabilitet. Arbeidet inkluderer også en studie av vindmåledata fra havvindparken Vindeby, nær kysten av Danmark. I de numeriske simuleringene har Putri undersøkt hvilken effekt atmosfærisk stabilitet og relaterte vindforhold har på flytende havvindturbiner med ulike typer fundament. Hun har sammenliknet sine resultater med måledata fra Hywind Scotland offshore vindpark, og funnet at begge sett av data viser de samme trendene.

Under prøveforelesningen presenterte Putri en oversikt over hvilke målemetoder som kan brukes til å måle vind offshore. Hvordan kan vi forstå hvordan vinden beveger seg i vindparker og hvilken last kan vi forvente under forskjellige vindforhold?

– Vi gratulerer Rieska med en vel gjennomført disputas og er veldig glade for å kunne bidra med viktig kunnskap innen fagfeltet flytende havvind, sier instituttleder Mona Minde ved Institutt for maskin, bygg og materialteknologi.