UiS skal bidra til energiomstilling

Universitetet i Stavanger har gått inn i kunnskapsalliansen Energiomstilling Vest.

Published Sist oppdatert
Ledergruppen I Energiomstilling VEST (EOV) (fra Venstre: Charlotte Gannefors Krafft Manager EOV, Leif Sandal NHH,  Jens Kristian Fosse HVL, Gunn Mangerud UiB, Øystein Lund Bø UiS Stian Anfinsen (Vara for Aina Berg) NORCE.
Ledergruppen i Energiomstilling Vest (EOV). Fra venstre: Charlotte Gannefors Krafft (EOV), Leif Sandal (NHH), Jens Kristian Fosse (HVL), Gunn Mangerud (UiB), Øystein Lund Bø (UiS) og Stian Anfinsen (NORCE). Foto: Jens Ådnanes/UiB

Energiomstilling Vest (EOV) ble etablert i 2019 som en kunnskapsklynge med de fire forsknings- og utdanningsinstitusjonene NHH Norges Handelshøyskole, NORCE, Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen. Nå er også Universitetet i Stavanger er del av alliansen. Målet er rask og rettferdig energiomstilling, både nasjonalt og internasjonalt.

– Vi har utstrakt samarbeid med Universitetet i Stavanger (UiS) i en rekke aktiviteter og større prosjekter, og det er derfor en stor glede at UiS nå tiltrer initiativet og utvider samarbeidet på Vestlandet for mobilisering til økt forskning og innovasjon innen energiomstilling, sier leder Charlotte Gannefors Krafft i EOV i en pressemelding.

Dekan Øystein Lund Bø ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet går nå inn i styret i EOV.

Konkurransefortrinn

Energiomstilling Vest skal bidra til nye samarbeidsprosjekter, styrke eksisterende virksomheter og klynger etablert i regionen og øke kontakten mellom studenter og næringsliv.

– Energiomstilling Vest samler kompetanse fra sterke kunnskapsorganisasjoner på Vestlandet, og ruster oss alle i konkurransen om forskningsoppdrag, sier rektor Klaus Mohn ved Universitetet i Stavanger.

Med UiS på laget har samarbeidspartnerne en samlet studentmasse på mer enn 53.000 studenter og 8500 ansatte.

Hav og energi

Kunnskap og kompetanse, spesielt knyttet til hav- og energinæringene, blir viktige områder framover.

– UiS sin inntreden i alliansen vil styrke partnernes kompetanse og videreutvikle samarbeidet innenfor energiomstilling på tvers av regioner og fagdisipliner både nasjonalt og internasjonalt, sier Gannefors Krafft.

Med UiS som ny partner styrkes den såkalte Vestlandsaksen.

– Gjennom EOV er det etablert en viktig samarbeidsarena mellom regionens utdanningsinstitusjoner for å raskere kunne ta ny kunnskap i bruk i næringsliv og forvaltning, sier Krafft.

Les mer på www.energiomstillingvest.no.

Energiomstilling Vest

Etablert i 2019 med mål om å bidra til prosjektgenerering, legge til rette for samarbeid, og bidra til eksisterende virksomheter og klynger etablert i regionen. Målet er å skape en rask og rettferdig energiomstilling.

Hvem?

Daglig leder: Charlotte Gannefors Krafft (UiB)

Styret: Jens Kristian Fosse (HVL), Leif Sandal (NHH), Aina Berg (NORCE), Gunn Mangerud (UiB) og Øystein Lund Bø (UiS).