Behov for flere med kompetanse på samfunnssikkerhet

Hvem skulle trodd at et virus kunne sette hele verden ut av spill? At både liv, helsesystemer, industrier og verdensøkonomien skulle stå i fare? Samfunnssikkerhet som fagområde ble plutselig enda mer aktuelt.

Publisert Sist oppdatert

Lillian Katarina Stene

Interessen for Master i risikostyring og sikkerhetsledelse har vært stigende også før koronaviruset. Kursene som skal gå til høsten er nesten fulltegnet allerede, selv om søknadsfristen ikke er før i juni. Dette er en erfaringsbasert mastergrad, altså en etter- og videreutdanning som er skreddersydd til å tas ved siden av jobben for arbeidstakere som ønsker økt kompetanse og en formell utdanning innenfor feltet.

– Det har vært en stigende interesse for samfunnssikkerhet siden 2000-tallet. I begynnelsen var det mest interesse fra risikoutsatte industrier med tanke på potensiale for ulykker og storulykker, som oljesektoren, transport og annen kritisk infrastruktur, men etterhvert har interessen økt også innenfor offentlig forvaltning, forteller førsteamanuensis Lillian Katarina Stene, som er faglig ansvarlig for mastergraden.

Bør utdanne flere

Stene forklarer at man i arbeidslivet før har hatt et mer detaljert og avgrenset fokus, som på HMS, tilsyn og regulering, men disse områdene er bare en del av det overordnede bildet som samfunnssikkerhet dekker.

Hun mener det er viktig for arbeidstakere, ledere og ikke minst offentlig forvaltning å kunne danne seg et helhetlig bilde av samfunnssikkerhet, da dagens utfordringer er så gjensidig avhengig av hverandre. Dette gjør samfunnet stadig mer sårbart.

– Hva om den neste krisen for eksempel var at internett datt ned? Organisasjoner trenger mennesker som forstår kompleksiteten og den gjensidige avhengigheten dagens kritiske infrastruktur representerer. Derfor vil det være stort behov for flere mennesker med denne kompetansen, ikke minst i forhold til planlegging av prosjekt og konsept og i beredskapsøyemed. Vi utdanner folk som spesialiserer seg eksempelvis på beredskap, risikoanalyser eller krisehåndtering, med mer, sier Stene.

Epidemier har hele tiden vært en del av samfunnssikkerhetsfokuset, og Stene tror dette vil få en fornyet interesse etter korona.

Etter- og videreutdanning for alle som jobber med sikkerhet

Master i risikostyring og sikkerhetsledelse har vært tilgjengelig som etter- og videreutdanning siden 2011, og så langt har over 200 studenter fullført den erfaringsbaserte masterutdanningen

Hvem mener du ville ha god nytte av å ta denne masteren?

– Jeg mener at nesten alle vil ha nytte av dette, da det er en «teoretisk knagg» å henge erfaringene på for de som jobber med sikkerhet. Videre vil det øke forståelsen av mekanismer som foregår i egen organisasjon, og hva som påvirker og er drivere mot sårbarhet, hvordan man kan sørge for å ha en beredskap for håndtering av uønskede hendelser, samt hvordan man kan håndtere kriser og hva som påvirker en krisehåndtering, avslutter Stene.

Undervisning – uansett korona

Uansett hvordan koronasituasjonen utvikler seg utover året, blir kursene innenfor Master i risikostyring og sikkerhetsledelse gjennomført. I stedet for samlinger og klasseromsundervisning kan det bli brukt digitale løsninger i stedet, som videoforelesninger og nettmøter. Dette gjøres allerede med vårens kurs, med gode tilbakemeldinger

Pendler fra Oslo for å lære risikostyring

Jeg pendler fra Oslo for å ta mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse, det er det absolutt verdt, sier Cyber Sec...

Fikk ny karriere med Master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Etter å ha fullført en master ved siden av jobben, fikk fengselsbetjent Shpetim Halimi ny jobb som seniorinspektør i Arb...