Pendler fra Oslo for å lære risikostyring

Jeg pendler fra Oslo for å ta mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse, det er det absolutt verdt, sier Cyber Security-konsulent Tobias Killi Aabel.

Publisert Sist oppdatert

Tobias Killi Aabel var tidligere spaner og etterforsker i Oslo-politiet, nå jobber han med Cyber Security. Mastergraden i risikostyring og sikkerhetsledelse er tverrfaglig og relevant for flere typer profesjoner og næringer.

Tobias Killi Aabel startet på sin erfaringsbaserte mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse i januar 2016. Denne våren tar han det obligatoriske kurset Risiko, sikkerhet og sårbarhet som utgjør 20 studiepoeng. Studiet er basert på intensive samlinger tilpasset studenter som er i jobb, og tilbys ved Etter- og videreutdanning (EVU) ved UiS. På dette kurset er det tre samlinger som til sammen utgjør seks dager.

Bakgrunnen for det skreddersydde masterstudiet er strengere krav til kompetanse innen beredskap i næringslivet og en økende bevissthet rundt sikkerhet generelt i samfunnet. Risikostyring og sikkerhetsledelse er en anerkjent og sivil master som kan brukes innenfor mange områder og næringer. Gjennom samarbeid i SEROS, Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet, er fagpersoner knyttet sammen på tvers av fakulteter og institutter i et unikt flerfaglig miljø.

Etterretningsanalyse og Cyber Security

Killi Aabel var etterretningsanalytiker i politiet da han startet på mastergraden.Totalt utgjør studiet 90 studiepoeng, med det obligatoriske kurset på 20 studiepoeng, 40 studiepoeng med valgemner, samt en avsluttende masteroppgave på 30 studiepoeng.

– Jeg startet med å ta et enkeltkurs i risikoanalyse på ti studiepoeng. Nå er jeg på god vei til å fullføre et masterstudium, forteller Killi Aabel.

Underveis i studiet har han skiftet jobb og arbeidsgiver. I februar startet Killi Aabel som Cyber Security-konsulent ved Sopra Steria, et stort IT-konsulentselskap med 1200 ansatte i Norge og 40 000 ansatte på verdensbasis.

– Jeg arbeidet som etterforsker og spaner i Oslo-politiet i tre år. Deretter var jeg etterretningsanalytiker i seksjon for organisert kriminalitet. Det innebærer å systematisere og analysere informasjon som skal gi beslutningsstøtte til ledelsen. Analysen kan skje på taktisk, strategisk og operativt nivå. En strategisk rapport kan for eksempel være å beskrive gjengbildet i Oslo om fem år, forklarer Killi Aabel.

Med bachelorgrad fra Politihøgskolen, ønsket Killi Aabel mer kompetanse på analysemetodikk.

– Strategiske analyser er en form for forskning hvor du håndterer store mengder data. Jeg ønsket å lære meg samfunnsvitenskapelige metoder innen begreper og analyser. Mastergraden er enda mer relevant nå i jobben jeg gjør som Cyber Security-konsulent.

Finansierer studiene selv

Ønsket om videreutdanning var såpass stort at Killi Aabel startet studiene uavhengig av økonomisk støtte fra arbeidsgiver.

– Politiet var positive til min videreutdanning, og sponset lønn mens jeg var på samlingene i Stavanger. Politiet har dessverre begrensede midler til å støtte videreutdanningen, så jeg betalte for alle kursene selv, sier Killi Aabel.

Det finnes flere finansieringsmuligheter privat for studenter som tar etter- og videreutdanning. For kurs som er fra 15 studiepoeng er det gode låne- og stipendordninger i Lånekassen. Fagorganiserte kan dessuten søke om utdanningsstøtte via sin fagforening.

– Jeg fikk tilbud fra EVU om å dele opp kursavgiften i månedlige rater, det slo jeg til på, sier Killi Aabel.

Cyber Security

Cyber Security kan innebære alt fra lekkasjer, hacking og tyveri av informasjon til utro tjenere, svikt i rutiner og svak infrastruktur. Ifølge Killi Aabel har han direkte anvendelse av masterstudiet i den daglige jobben. I dag, på kursets andre samling av totalt tre, har foreleser professor Kjell Harald Olsen undervist i beslutningsprosesser, hendelsesorientering og krisehåndtering.

– I jobben min bruker jeg mye fra studiet fordi arbeidsoppgavene er knyttet til risikoanalyse. Dette er tematikk som mange antar kun er akademisk, men innenfor sikkerhetsfaget er det flere analysemetoder for tilsiktede uønskede handlinger, og det er viktig å kjenne godt til de ulike begrepene. Risikovurdering og risikoanalyse er beslutningsstøtte, det å kjenne ulike teorier og metoder for beslutningsprosesser er også sentralt. Spesielt i arbeid med krisehåndtering hvor beslutninger skal tas med stor usikkerhet, under stort tidspress og ofte med store verdier på spill, forklarer Killi Aabel.

God og effektiv prosjektgruppe

Etter forelesningen møter Killi Aabel prosjektgruppen sin. Medstudentene Steffen Ousdal, som jobber i  Politidirektoratet, og Knut Torget, som jobber i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, er klare for kollokvie. Gruppen kjenner hverandre godt, de har tidligere jobbet på samme prosjekt i kurset risikostyring.

– Vi er stort sett den samme gjengen som tar de samme kursene. Prosjektgruppen min skriver nå på en oppgave om beslutningsprosesser og krisehåndtering. Vi jobber effektivt under samlingene, oppgaven skal ikke leveres før i september.

Killi Aabel liker å tro at han er en effektiv student.

– Jeg studerer én time etter jobb to dager i uka. Gjør jeg det gjennom hele året, er jeg ajour med pensum og oppgaver. På samlingene i Stavanger er det intensivt arbeid med prosjektgruppen. Og så blir det selvfølgelig et par skippertak når det nærmer seg innlevering og eksamen.

Tekst: Siri J. Pedersen
Foto: Asbjørn Jensen

Fikk ny karriere med Master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Etter å ha fullført en master ved siden av jobben, fikk fengselsbetjent Shpetim Halimi ny jobb som seniorinspektør i Arb...

Behov for flere med kompetanse på samfunnssikkerhet

Hvem skulle trodd at et virus kunne sette hele verden ut av spill? At både liv, helsesystemer, industrier og verdensøkon...