IKM Gruppen inngår avtale med UiS om videreutdanning for ledere

IKM har over mange år vist at det å satse på god fagkunnskap og ingeniørkompetanse er en nøkkelfaktor for å lykkes i servicemarkedet. Nå gir selskapet flere av sine ledere muligheten til videreutvikling i et samarbeid med Handelshøgskolen på Universitetet i Stavanger.

Publisert Sist oppdatert
Øystein Stjern, IKM
Øystein Stjern, divisjonsdirektør i IKM Gruppen. Foto: IKM Gruppen

IKM Gruppen er en betydelig leverandør av produkter og tjenester i energibransjen, og sysselsetter rundt 2 300 personer fordelt på en rekke selskaper. Gjennom tiår med vekst har selskapet utviklet mange gode prosjektledere og ledere. Nå skal de utvikle enda flere gjennom Handelshøgskolen på UiS sitt Executive Master of Business Administration-program.

– Vi har valgt å inngå en avtale med UiS fordi vi ser at påfyll med formell kompetanse kan bidra til å gi våre prosjektledere og ledere enda mer ballast i et marked hvor konkurransen blir større og større, sier Øystein Stjern, som er Divisjonsdirektør Elektro/Rigg/Nedihullstjenester & Subsea/Fornybar i IKM Gruppen.

De forskjellige IKM-selskapene kartlegger nå hvilke ansatte som er aktuelle for ordningen i første omgang og vurderer behovene for enkeltstående kurs eller hele masterprogrammet. Avtalen med UiS varer frem til 2025, med mulighet for forlengelse.

– Det er viktig å få frem at lojalitet og styrking av relasjonen mellom selskap og ansatt er en viktig del av dette. Det må ligge en forpliktelse både fra selskapet og den ansatte i bunnen for å starte et løp med en MBA, sier Stjern.

Les mer om Executive Master in Business Administration her.

Bedre beslutninger – og tettere bånd til ansatte

Executive MBA tar vanligvis tre år og koster betydelig med penger. Hvordan forventer dere at denne investeringen vil kaste av seg?

– Hovedmålet er bedre beslutninger og bedre ledelse. Selv om det er vanskelig å kvantifisere verdien av dette, så mener vi at økt kompetanse også innenfor ledelse, øker sannsynligheten for at vi tar bedre beslutninger, noe som da gir oss en merverdi. Utover dette så får vi selvfølgelig en tettere knytning mellom selskapet og den ansatte, samt utvidelse av nettverk og bekjentskaper som også kommer bedriften til gode, sier Stjern.

Tror dere dette vil være med å sikre at verdifull arbeidskraft beholdes i selskapet?

– Ja. Mange av våre ledere har tiår med erfaring i IKM. Det vil alltid være viktig å gi påfyll for å sikre at også de som har bidratt lenge opplever videreutvikling. Vi tror i tillegg at muligheter for videreutdanning på dette nivået er et element som gjør oss mer attraktiv som arbeidsgiver totalt sett.

Øystein Stjern, IKM
IKM Gruppen er en betydelig leverandør av produkter og tjenester i energibransjen. Øystein Stjern er divisjonsdirektør for Elektro/Rigg/Nedihullstjenester & Subsea/Fornybar. Foto:IKM Gruppen.

Derfor falt valget på Handelshøgskolen på UiS

IKM har allerede en person som har fullført en Executive MBA ved Handelshøgskolen på UiS og tre personer som er midt i studieløpet. Tilbakemeldingene har vært så gode at IKM ønsket på plass en samarbeidsavtale.

– Tilbudet er konkurransedyktig og attraktivt sett opp mot tilsvarende studieløp ved andre universiteter og høgskoler. Dessuten har IKM hovedkontor på Sola, så det er naturlig for oss å forankre dette lokalt, forklarer Stjern.

Ola Kvaløy, HH-UiS
Dekan ved Handelshøgskolen på UiS, Ola Kvaløy.

Bidrar til livslang læring

Dekan Ola Kvaløy mener Executive MBA-programmet utgjør en stadig viktigere del av oppdraget til Handelshøgskolen på UiS, nemlig å bidra til livslang læring og kompetanseoppbygging både for aspirerende og erfarne ledere.

– IKM er en interessant og viktig bedrift i regionen, og vi er glade for denne samarbeidsavtalen. Den vil ikke bare styrke IKM, men også vårt program. Vi vet av erfaring av IKMs kandidater er viktige bidragsytere inn i programmet, både faglig og sosialt, sier Kvaløy.

Tekst: Line Grønhaug