Ny videreutdanning innen tunnelsikkerhet

Det finnes rundt 1200 veitunneler og 900 jernbanetunneler i Norge. Sikkerheten i disse må ivaretas. Universitetet i Stavanger tilbyr nå en helt ny videreutdanning innen tunnelsikkerhet, med mål om å øke kompetansen i en næring som er i stadig utvikling. Utdanningstilbudet omfatter fire separate seminarrekker, hver med fire seminardager.

Published Sist oppdatert

Professor Ove Njå er ansvarlig for seminarrekker om tunnelsikkerhet.

Norge har en voldsom portefølje av tunneler i forhold til størrelsen på befolkningen, og det er et stort behov for mer kompetanse og nettverksbygging i bransjen, mener professor Ove Njå, som er fagansvarlig for seminarrekker som tilbys av Universitetet i Stavanger.

–  Hvis vi i Norge ønsker å være en aktør i det internasjonale markedet, må vi gå sammen og øke kompetansen i landet. Vi er en stormakt når det gjelder antall tunneler, men er ikke like gode når det gjelder tunnelsikkerhetsarbeid, sier han.

Det bygges stadig flere tunneler, med større krav til bærekraftighet og fokus på miljø og avfallshåndtering.

– Jeg tror at for å bevare bærekraftige, miljørettede byområder i fremtiden vil mer måtte løses under bakken. Så her vil det trolig komme helt annerledes prosjekter, og fagfeltet vil utvikle seg i en ny retning, sier Njå.

Stor målgruppe

Illustrasjonsbilde_tunnelsikkerhet

Målgruppen for de fire seminarrekkene er stor og retter seg mot entreprenører, konsulenter, tunneleiere, tunnelforvaltere, tunneldrift- og -vedlikehold, servicenæringen og brann- og redningstjenestene.

– Alle som er inkludert i produktene som brukes i tunneler vil ha nytte av seminarrekkene, men også de som bruker tunnelene, som for eksempel tungbilnæringen. Fulltidsstudenter kan også ta seminarene som en del av utdanningen, sier Njå.

Seminarrekkene ligger på Bachelor-nivå, som betyr at du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse (fem års aktivt yrkesarbeid knyttet til tunnelsikkerhet).

Her er temaene for de fire seminarrekkene:

  • Passiv brannbeskyttelse i tunneler
  • Informasjonsteknologiens muligheter i tunnelsikkerhetsarbeidet
  • Tidligfasevarsling, innovasjoner omkring sensorsystemer og kommunikasjonsteknologi
  • Vedlikeholdsplanlegging for tunnel - et bredt perspektiv

Les mer og meld deg på.

Valgfritt med studiepoeng

Som deltaker har du mulighet til å ta 5 studiepoeng per seminarrekke, og du må da levere en prosjektoppgave som eksamen. Det er også mulig å ta seminarene med mål om å få deltakerbevis.

– Dette gjør vi for å senke terskelen for å delta, men samtidig gi mulighet til å skaffe seg formalisert kompetanse, sier Njå.

Seminarrekkene koster 8 500 kroner pr kurs, og 1000 kroner i eksamensavgift dersom eksamen gjennomføres.

Tekst: Line Grønhaug