Digital sikkerhet

Arbeidsplasser, hjem, utdanninger og sosiale arenaer er i stor grad blitt avhengige av IKT-systemer og internett. Overalt i samfunnet er det derfor et økende behov for kompetanse innen digital sikkerhet.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Studiepoeng

0 (digital kursbevis utstedes ved fullført kurs)

Nivå

Etterutdanningskurs

Undervisningsform

Nettbasert selvstudie

Neste oppstart

Kontinuerlig opptak

Søknadsfrist

Kontinuerlig

Pris:

Kr. 1.500,-

Kursinnhold

Digital sikkerhet er høyt prioritert av regjeringen, og i 2019 kom den med en nasjonal strategi for digital sikkerhet. Et viktig kompetansemål i strategien er at digital sikkerhet skal inngå i relevante yrkes- og profesjonsutdanninger.

Dette kurstilbudet ble utviklet med bakgrunn i den nasjonale strategien. Formålet med kurset er å bidra til å nå målet om styrket digital sikkerhetskompetanse i samfunnet, som beskrevet i den nasjonale strategien. Kurset dekker temaene sikkerhetskultur, digital etikk, personvern, lover, verdivurdering, risiko, sårbarhet, trusler, autentisering, den kommersielle IKT-sikkerhetsbransjen, overvåking og deteksjon, hendelseshåndtering og opprydding.

Kurset er et digitalt selvstudium som du kan starte på og avslutte når det passer deg. Alt kursmateriell, som består av videoforelesninger og flervalgsspørsmål, er tilgjengelig 24/7. Når du har gått igjennom alt kursinnhold og bestått de tilhørende testene, vil du automatisk få tilgang til et nedlastbart kursbevis.

I tillegg vil alle deltakerne få tilgang til en digital versjon av boken «Digital sikkerhet – en innføring". Boken er lettlest og oppslagsvennlig, og gir deg en dypere innføring i sentrale temaer dette kurset dekker (se over). Dette er sentrale temaer for de som tar digital sikkerhet som hovedemne, men også for studenter innen ingeniørfag og tekniske fag.

Følgende forfattere har bidratt til boken: Håkon Bergsjø, Ronny Vindvik, Lasse Øverleir, Leonora Bergsjø, Kjersti Brattekås, Janita Bruvoll, Kristian Eie, Gullik Gundersen, Martin Gilje Jaatun, Geir Køien, Bjarte Malmedal, Eirik Nesbakken, Nils Nordbotten, Kjell Olav Nystuen, Lasse Rosenvinge og Thomas Tømmernes.

Faglig ansvarlig

Professor II i IKT
Trondheim
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi

Kontaktpersoner

Seniorkonsulent
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning