Kjersti Velde Helgøy er ny førsteamanuensis ved KSU

Skal arbeide med NB-ECEC-prosjektet og se nærmere på behov for kunnskapsoversikter om høyere utdanning.

Publisert Sist oppdatert

Portrett av Kjersti Velde Helgøy
Kjersti Velde Helgøy kom til Ullandhaug og KSU fra jobben som førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole. Der har hun undervist på bachelorprogrammet i ergoterapi. (Foto: Leif Tore Sædberg)

Kjersti Velde Helgøy kommer fra Haugesund og har studert i Trondheim. I 2006 flyttet hun til Stavanger for å jobbe som høgskolelektor ved VID vitenskapelige høgskole, og nå går altså turen til Ullandhaug og Kunnskapssenter for utdanning (KSU), ved Universitetet i Stavanger.

Ergoterapi og forskningsmetode

Helgøy kommer fra en stilling som førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole, der hun har vært ansatt ved bachelorprogrammet i ergoterapi.

– Her har jeg undervist i blant annet forskningsmetode, i hovedsak kvalitativ metode og scoping review. Mitt forskningsmessige fokus har vært innenfor området utdanningsvitenskap. Jeg har bakgrunn som ergoterapeut, har en mastergrad i helsevitenskap og har tatt doktorgrad innen tematikken forskningsbasert utdanning. Tidligere har jeg jobbet som ergoterapeut ved et spesialistsykehus innen revmatologi, forteller hun.

– Hva skal du jobbe med her ved KSU?

– Ved Kunnskapssenter for utdanning skal jeg arbeide med NB-ECEC (Nordic Base of Early Childhood Education and Care)-prosjektet, som handler om å kartlegge og kvalitetsvurdere skandinavisk barnehageforskning. Utover det skal jeg starte med å se nærmere på behov for kunnskapsoversikter om høyere utdanning, legger Helgøy til.

Spennende å nå ut med forskningen

Hun ser fram til mye i den nye jobben, som å jobbe med systematiske kunnskapsoppsummeringer innen utdanningsvitenskap.

– Ved å gjennomføre systematiske kunnskapsoppsummeringer innen utdanningssektoren, kan man være med å påvirke utdanningspraksis, og det gleder jeg meg til å være en del av. Utover å sammenstille og analysere eksisterende forsking på utdanningsområdet, blir det spennende å jobbe med måter å nå ut med forskningsresultatene til målgrupper som forskere, beslutningstakere og praktikere, sier KSUs nye førsteamanuensis.

Hun synes også det blir flott å få være en del av et forskningssenter sammen med andre som også deler interessen for utdanningsvitenskap.

– I tillegg blir det spennende å lære enda mer om systematiske kunnskapsoppsummeringer og få erfaring fra å gjennomføre ulike typer systematiske kunnskapsoppsummeringer. Dessuten ser jeg fram til å jobbe med ulike prosjekter innen utdanningsvitenskap og særlig med prosjekter innen høyere utdanning, sier Kjersti Velde Helgøy, som på privaten er gift og har to barn.

Tekst: Leif Tore Sædberg, kommunikasjonsrådgiver, KSU