Norsk barnehageforskningskonferanse

Tirsdag 24. oktober kl. 11:00 - Torsdag 26. oktober kl. 12:30,
Quality Airport Hotel Stavanger.

Tirsdag 24. oktober - torsdag 26. oktober, Quality Airport Hotel Stavanger. FILIORUM - Senter for barnehageforskning ved UiS har gleden av å invitere til den femte utgaven av Norsk barnehageforskningskonferanse. Årets hovedtema er kommunikasjon i barnehagen.

Publisert Sist oppdatert
Voksen dame holder opp en leke og snakker med jente som står inntil en vegg. En liten gutt står med ryggen til i forgrunnen
Foto: Elisabeth Tønnessen

PÅMELDING (ekstern lenke)

DATO: Tirsdag 24. oktober - torsdag 26. oktober
STED: Quality Airport Hotel Stavanger
MÅLGRUPPE: Forskere, P.hd.-studenter og andre interesserte på barnehagefeltet.

TEMA: KOMMUNIKASJON I BARNEHAGEN

Barnehagen skal fremme god kommunikasjon mellom barn, mellom barn og ansatte, ansatte imellom, mellom barnehage og hjem og mellom barnehage og samarbeidende faginstanser. Behovet for kontinuerlig og bred forskning på temaet kommunikasjon i barnehagen er stort. Kommunikasjon påvirker og påvirkes av alle sider ved barnehagens virksomhet. I kommunikasjon står deltakelse sentralt. Barn-barn kommunikasjon er av stor betydning for barnas deltakelse i lek, utforsking og læring, og barnehagens personale skal støtte barna i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening gjennom dialog og samspill. Alle deltar på sin måte i fellesskapet, og det viktige er at fellesskapet åpner opp for kommunikasjon. Barnehagen skal anerkjenne og verdsette ulike kommunikasjonsuttrykk, og personalet skal gjenkjenne og respondere på barns ulike verbale og non-verbale uttrykk og legge til rette for at alle barn involveres i kommunikasjon. I dette arbeidet står personalets kommunikasjon i og om pedagogiske prosesser sentralt. I de senere år har god kommunikasjon med barnas hjem fått økt oppmerksomhet, og både dette og barnehagens kommunikasjon med samarbeidende faginstanser trer fram som viktige forskningsområder.

PROGRAM

24. oktober

Tidspunkt Sted
11.00 - 12.00  Registrering  Foajeen
12.00 - 13.00  Lunsj   
13.00 - 13.30  Åpning av konferansen  Hangaren
13.30 - 14.15Hovedforedrag ved Professor Yvonne Anders, University of Bamberg. The evaluation of the federal programme „language daycare settings“ in Germany  Hangaren
14.15 - 14.30  Pause   
14.30 - 15.30  Parallellsesjoner A  Romoversikt kommer
15.30 – 15.45  Pause   
15.45 – 16.45Parallellsesjoner BRomoversikt kommer
16.45 – 17.00Pause   
17.00 – 18.00  SIG-grupper  Romoversikt kommer
   

25. oktober

Tidspunkt Sted
09.00 - 09.45Hovedforedrag ved Professor Ingrid Pramling Samuelson, Göteborgs universitet.   Vad har lek och undervisning gemensamt i barnehagens praktik?  Hangaren
09.45 - 10.00  Pause   
10.00 - 11.00  Parallellsesjoner C  Romoversikt kommer
11.00 - 11.15  Pause   
11.15 - 12.00  Poster-presentasjoner  Romoversikt kommer
12.00 - 13.00  Lunsj   
13.00 – 14.00  Parallellsesjoner D  Romoversikt kommer
14.00 – 14.15  Pause   
14.15 – 15.00Hovedforedrag ved Professor Tiri Bergesen Schei, Høgskulen på Vestlandet.   Barnehagelærerens (sang)stemme som redskap i kommunikasjon   
19.00  Tre-retters konferansemiddag  Hangaren
   

26. oktober

Tidspunkt Sted
09.00 - 10.00  Parallellsesjoner E  Romoversikt kommer
10.00 - 10.15  Pause   
10.15 - 11.00Hovedforedrag ved Professor Trude Hoel, Universitetet i Stavanger   Samarbeid uten sammenbrudd – er det mulig?  Hangaren
11.00 - 11.30Avslutning med overføring av stafettspaden fra FILIORUM til BARNkunne  Hangaren
11.30 - 12.30  Lunsj