Pilotprosjekt resulterte i formidlingsopplegg

I samarbeid med Kulturtanken og Den kulturelle skolesekken har DDV utviklet et formidlingsopplegg til dataspillene "Embracelet" og "Never Alone".

Publisert Sist oppdatert

Spillutvikler Mattis Folkestad deltok digitalt i samtale med elevene rundt spillet han har utviklet; "Embrace". (Foto: DDV)

Våren 2021 gjennomførte DDV en dataspillpilot på en del skoler i regionen, i samarbeid med Kulturtanken og Den Kulturelle Skolesekken. Spillutvikler Mattis Folkestad og fortellerkunstner Marianne Stenerud deltok i prosjektet. Resultatet etter dataspillpiloten ble et formidlingsopplegg rettet mot ungdomsskoleelever.

Dataspill som kulturuttrykk er noe Kulturtanken har vært opptatt av i flere år. De har gjennomført flere tester, også kalt piloter, hvor ulike dataspill har blitt prøvd ut. Målet har vært å styrke kompetansen og kunnskapsgrunnlaget om dataspill som kunst- og kulturuttrykk i Den Kulturelle Skolesekken (DKS), som en del av det å utforske mye uttrykk som kan gi økt mangfold og bredde i denne ordningen.

Regjeringens dataspillpolitikk: "Spillerom - Dataspillstrategi 2020-2022".

– Dataspill gjør det mulig å introdusere elever for andre opplevelser når de spiller, sier prosjektleder i DDV, Paolo H. Scarbocci.

DDV brukte deler av pandemien til å utvikle et formidlingsopplegg sammen med Kulturtanken og DKS for dataspillene "Embracelet" og "Never Alone".

Scarbocci forteller at noe av målet er å løfte fram dataspill som et kunstnerisk uttrykk på samme måte som musikk og teater. Ved å dra ut i skolene har DDV og DKS fått mulighet til å vise skolene hvordan de kan ta i bruk dataspill både som et kunstnerisk visuelt uttrykk og som noe mer enn bare "skytespill".

Rapport: Dataspill som kulturuttrykk i den kulturelle skolesekken.

Det er ikke tilfeldig at det er "Embracelet" som ble valgt som spillpilot.

– Spillutvikler Mattis Folkestad kom med "Embracelet" i i 2020. Spillet har fått svært gode kritikker, og bryter litt med det vi fort tenker på som tradisjonelle dataspill, forteller Scarbocci.

Dette er et historiedrevet eventyrspill, som handler om oppvekst, identitet, tilhørighet, familie, ansvar, vennskap og kjærlighet. Settingen er lagt til Nord-Norge, og har en fin estetisk dimensjon.

– Temaene som løftes fram i spillet passer godt for ungdomstrinnet. Du kan bl.a. velge legningen til rollen du spiller i spillet, som er et utradisjonelt grep i spillverden, forteller prosjektlederen i DDV.

Ut i skolen

Våren 2021 ble spillene "Embracelet" og "Never alone" testet ut på ungdomsskoler i Sandnes. Elevene spilte, mens lærerstudenter fra UiS (som også er studentassistenter i DDV) ledet et formidlingsopplegg og en samtale mellom elevene og spillutvikler Folkestad, som deltok digitalt.

– Dette er nybrottsarbeid. Ved å la elevene snakke direkte med spillutvikleren fikk de en annerledes opplevelse av spillet, og kunne stille spørsmål og kommentarer de dannet seg mens de spilte, direkte til Folkestad "som sitter med fasiten", og som har uttalt at han er opptatt av at ungdommene skal reflektere over disse temaene.

– Temaene som tas opp i Embracelet åpnet opp for en rekke diskusjoner i klasserommet, samtidig som elevene fikk en annen spillopplevelse enn det de får gjennom andre spill de spiller til vanlig, sier Scarbocci.

Lytt til podkast om dataspillpiloten.